2017 Yılı Teknik Destek Programı Açıldı

2017 Yılı Teknik Destek Programı Açıldı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınma için önem arz eden, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak çalışmalar için kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik Teknik Destek Programını başlatmıştır.

Kurum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanacağı uzman/danışman desteği sağlamaya yönelik olarak açılan toplam 300 bin TL bütçeli Teknik Destek Programında; kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılması amacıyla Ar-Ge ve yenilikçilik, işgücü, üretim ve enerji verimliliği, gıda güvenliği, endüstriyel tasarım, faydalı model, patent ve markalaşma, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve geliştirilmesi, çevresel sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik için bu alandaki mevzuata yönelik yaygınlaştırma ve bilinçlendirmenin artırılması, özel sosyal politika gerektiren grupların yaşam kalitelerinin ve toplumsal hayata katılımlarının artırılması, öncelikle eğitim ve sağlık hizmeti sağlayan kurumların insan kaynağı kapasitesinin ve hizmet kalitesinin artırılması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, beşeri sermayenin ve sosyal yaşamın geliştirilmesi; tarım, turizm ve yenilenebilir enerji alanında sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesi öncelikli konular olarak belirlenmiştir.

Teknik Destek programında proje başına 15 bin TL’ye kadar destek sağlanacak olup, başvuru sahibine doğrudan bir ödeme yapılmayacak, talep edilen teknik desteğin ajans tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanacaktır.

Bu programa, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, birlikler ve kooperatifler ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler başvurabilecektir.

Teknik Destek Programı başvuru değerlendirme süreci aşağıdaki gibidir:

Teknik Destek Programı 18.08.2017 tarihi itibarıyla ilan edilmiş olup; başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 01.09.2017 tarihinden itibaren yapılabilecektir. 2017 Yılı Teknik Destek Programı sadece 2017 yılı Eylül-Ekim ayları içerisinde açık kalacaktır. Programın başvuru rehberi ve daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.