2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SONUÇLARI AÇIKLANDI…

2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SONUÇLARI AÇIKLANDI…

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 16 Milyon TL bütçeli 2018 Yılı Mali Destek Programlarına yapılan başvuruların sonuçlarını açıkladı. BEBKA, 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te toplam 42 projeyi destekleyecek.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 29.12.2017 tarihinde kamuoyuna duyurulan 2018 Yılı Mali Destek Programlarına Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinden Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programına 36, Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programına 13 ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programına 74 olmak üzere toplam 123 proje başvurusu yapıldı.

2018 Yılı Mali Destek Programları değerlendirme süreci “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”ne göre ön inceleme, bağımsız dış değerlendirme, saha ziyaretleri, kamu kurumları ve üniversitelerden gelen yetkililerden oluşan değerlendirme komitesi aşamaları tamamlanarak yapılan detaylı inceleme sonrasında desteklenmeye hak kazanan projeler belirlendi. 31.05.2018 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısında mali destek almaya hak kazanan projeler onaylandı.

Buna göre yapılan 123 proje başvurusundan; 12’si Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programında, altısı Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programında ve 24’ü Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programında olmak üzere toplam 42 proje, 65 ve üzeri puan alarak başarılı bulundu.

Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı kapsamında kazanan projelerin desteklenmesi ile bölgede ön planda yer alan ve büyük gelişme potansiyeline sahip olan Havacılık, Savunma Sanayi, Raylı Sistemler, Teknik Tekstil, Kompozit sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim altyapılarının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla verimliliğin ve katma değerin artırılması ile ithalat bağımlılığının azaltılmasına imkân sağlanacak.

Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı kapsamında kazanan projelerin desteklenmesi ile bağımsız işletmelerin daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak (atık, enerji vb.) kullanımı çerçevesinde bir araya getirilmesine ve endüstriyel kaynaklı çevresel problemlerin önüne geçerek ekonomik getiri sağlanmasına imkân tanınacak.

Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kazanan projelerin desteklenmesi ile Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde kırsal alanlarda tarım ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine ve tarım dışı faaliyetlerle gelirin artmasına katkı sağlanabilecek.

Mali destek programları kapsamında desteklenecek 42 projeye sağlanacak 16 milyon TL’lik hibe desteğine ek olarak proje sahiplerinin yapacağı yaklaşık 13 milyon TL’lik eş finansman katkısı ile 29 milyon TL’lik kaynak bölgenin gelişmesi için harcanacak. Bu sonuçla BEBKA 2010 yılından beri bölgemize toplamda 157 milyon TL’lik hibe desteği sağlamış olacak. Eş finansman katkısıyla birlikte 204 milyon TL’lik kaynak bölgenin gelişimi için harcanmış olacak.

2018 yılı Mali Destek Programları Sonuçları için tıklayınız.