2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı dönemi kapsamında toplam bütçesi 27 Milyon TL olan “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi” ve “Girişimcilik” Mali Destek Programlarının Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden proje başvuruları için 16/06/2019 saat 23:59 olarak belirlenen son başvuru tarihi 25/06/2019 saat 23:59 olarak uzatılmıştır. Projeye ilişkin taahhütnamenin imzalanması/teslimi için ise son tarih 21/06/2019 saat 18:00 tarihinden 02/07/2019 Salı günü saat: 18:00 tarihine uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BEBKA Genel Sekreterliği