2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLECİK’TE TANITILDI…

2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLECİK’TE TANITILDI…

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan “2019 Yılı Mali Destek Programları” Bilecik tanıtım toplantısı, Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Şentürk’ün katılımıyla Bilecik TSO toplantı salonunda gerçekleştirildi.

‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi’ ve ‘Girişimcilik’ alanlarında toplam 27 milyon TL hibe verilecek olan 2019 Yılı Mali Destek Programlarının Tanıtım Toplantısının açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, “BEBKA tarafından açılan 2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın amacı; bölgede imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması olarak belirlenmiştir. Program ile bölge imalat sanayindeki iş gücü piyasası ile mesleki eğitim kurumları arasında eşgüdümün sağlanması yoluyla mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, nitelikli beşeri sermaye yapısının oluşturulması ve kurumlar arası iş birliği kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Girişimcilik Mali Destek Programı ile de Bölgemizde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ile bölgenin rekabet gücünün artırılmasını amaçlıyoruz” dedi.

Mesleki eğitimin geliştirilmesi destek programının, genç nüfusa sahip ülkemizde gençler arasında işsizlik oranını düşürmek için mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılması ve iş dünyasıyla mesleki ve teknik eğitim arasındaki bağların daha da güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olacağını ifade eden BEBKA Genel Sekreteri Gerim, “Bölge illerinde mevcut mesleki eğitim altyapısına rağmen başta özel sektör tarafından vurgulanan ve eğitim kurumları tarafından da dile getirilen mesleki ve teknik eğitimde sektörel ihtiyaçların tam anlamıyla karşılanamaması, bu alanda yapısal dönüşüm ihtiyacını ortaya koymaktadır. İŞKUR tarafından yayınlanan 2017 yılı TR41 İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarına baktığımızda ise bölgemizde açık iş oranı yüzde 27,4 iken, Türkiye genelinde yüzde 17,7 olarak gerçekleşmiştir. Aynı çalışmada işverenlerin yüzde 70,1’inin ilgili meslekte yeterli beceriye/niteliğe sahip eleman bulamamasından dolayı çalışan temininde güçlükle karşılaştıklarını belirtmiştir” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında “Ülkemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü bir ekosistem oluşturmak ve girişimciliği geliştirmek gün geçtikçe önem kazanırken kamunun düzenleyici, yol gösterici ve izleyici bir rol üstlenmesi, gerekli durumlarda uygulamalarda yer alması, girişimcilik desteklerinin uygulanmasında özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile stratejik iş birlikleri yapılması önem arz etmektedir” diyen Gerim, “Son başvuru tarihi 16 Haziran olan programlara Bilecik’te faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ilgiyi göstermesini ve bu kaynağın ilimizde yeni kazanımlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Bilecik’te teknik ve mesleki okullarda 4 bin 757 öğrenci okuyor

BEBKA’nın “2019 Yılı Mali Destek Programları” Bilecik tanıtım toplantısı açılışında konuşan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik de “Üretim alanında mesleki eğitim büyük önem taşıyor ve Bakanlığımız bu konuyu çok önemsiyor. Bakanlığımız TOBB ile imzalanan protokoller çerçevesinde seçilen pilot okullarla süreci birlikte devam ettiriyoruz. Mesleki eğitime yönelimin arttırılması için özel çalışmalar da yapılıyor, çünkü meslek liselerinden mezun olanların büyük bir bölümü özellikle ücret politikası yüzünden kendi alanlarında çalışmıyorlar. Bilecik’te 2012 yılında gerçekleştirilen mesleki eğitim çalıştayı doğrultusunda mesleki eğitim konusunda çalışmalar düzenlenmiş olup İlimizdeki 16 meslek lisesi ve 2 mesleki eğitim merkezinde 22 alanda 48 dalda 4 bin 575 öğrenci eğitim görmektedir ve yüzde 40 düzeyinde bir orana sahibiz. Mesleki eğitimde öğrenci barındıran Türkiye’de üçüncü il durumundayız” dedi.

Vali Şentürk: “Bilecik’ten iyi projeler bekliyoruz”

Toplantıda daha sonra konuşan Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Şentürk de mesleki eğitim ile girişimciliğin önemine dikkat çekti. Vali Şentürk, “Mesleki eğitimi daha fazla özendirme ile birlikte meslek liselerinden mezun olanların da kendi işlerini yapmalarını sağlamalıyız. Ayrıca girişimciliği de çocukluk döneminden başlatabiliriz” dedi.

BEBKA’nın ‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi’ ve ‘Girişimcilik’ alanlarında toplam 27 milyon TL hibe desteğinin çok önemli olduğunu ifade eden Bilecik Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi, “Daha fazla üretken olmamız için mesleki eğitime ve girişimciliğe öncelik ve özel önem verilmelidir. İşte bu anlamda BEBKA’nın mali destek programı çok önemlidir ve değerlendirilmelidir.  Pek çok avantajlara sahip olan Bilecik’ten çok güzel proje hazırlamalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yılmaz ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Keskin’in yanı sıra İlçe Kaymakamları, belediye başkan yardımcıları ve kurum müdürlerinin katıldıkları toplantıda yapılan açılış konuşmalarının ardından BEBKA Program Yönetim Birim Başkanı Sabri Bayram ve İzleme Birim Başkanı Gürler Sunel tarafından programların detayları ve başvurular hakkında bilgiler verildi. Bayram ve Sunel açıklamalarında mali destek programlarına başvurular ile ilgili detayların www.bebka.org.tr adresi başta olmak üzere BEBKA’nın tüm sosyal medya hesaplarından da takip edilebileceğini dile getirdiler.