2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BURSA’DA TANITILDI…

2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BURSA’DA TANITILDI…

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan “2019 Yılı Mali Destek Programları” Bursa tanıtım toplantısı, Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canbolat’ın katılımıyla Merinos AKKM’de gerçekleştirildi.

‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi’ ve ‘Girişimcilik’ alanlarında toplam 27 milyon TL hibe verilecek olan 2019 Yılı Mali Destek Programlarının Tanıtım Toplantısının açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, “BEBKA tarafından açılan 2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın amacı; bölgede imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması olarak belirlenmiştir. Program ile bölge imalat sanayindeki iş gücü piyasası ile mesleki eğitim kurumları arasında eşgüdümün sağlanması yoluyla mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, nitelikli beşeri sermaye yapısının oluşturulması ve kurumlar arası iş birliği kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Girişimcilik Mali Destek Programı ile de Bölgemizde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ile bölgenin rekabet gücünün artırılmasını amaçlıyoruz” dedi.

Mesleki eğitimin geliştirilmesi destek programının, genç nüfusa sahip ülkemizde gençler arasında işsizlik oranını düşürmek için mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılması ve iş dünyasıyla mesleki ve teknik eğitim arasındaki bağların daha da güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olacağını ifade eden BEBKA Genel Sekreteri Gerim, “Bölge illerinde mevcut mesleki eğitim altyapısına rağmen başta özel sektör tarafından vurgulanan ve eğitim kurumları tarafından da dile getirilen mesleki ve teknik eğitimde sektörel ihtiyaçların tam anlamıyla karşılanamaması, bu alanda yapısal dönüşüm ihtiyacını ortaya koymaktadır. İŞKUR tarafından yayınlanan 2017 yılı TR41 İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarına baktığımızda ise bölgemizde açık iş oranı yüzde 27,4 iken, Türkiye genelinde yüzde 17,7 olarak gerçekleşmiştir. Aynı çalışmada işverenlerin yüzde 70,1’inin ilgili meslekte yeterli beceriye/niteliğe sahip eleman bulamamasından dolayı çalışan temininde güçlükle karşılaştıklarını belirtmiştir” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında “Ülkemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü bir ekosistem oluşturmak ve girişimciliği geliştirmek gün geçtikçe önem kazanırken kamunun düzenleyici, yol gösterici ve izleyici bir rol üstlenmesi, gerekli durumlarda uygulamalarda yer alması, girişimcilik desteklerinin uygulanmasında özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile stratejik iş birlikleri yapılması önem arz etmektedir” diyen Gerim, “Son başvuru tarihi 16 Haziran olan programlara Bursa’da faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ilgiyi göstermesini ve bu kaynağın ilimizde yeni kazanımlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Teknik ve mesleki okullarda 56 bin öğrenci okuyor

BEBKA’nın “2019 Yılı Mali Destek Programları” Bursa tanıtım toplantısında konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de, nitelikli işgücünün önemine dikkat çekti. Dülger, “Nitelikli işgücü yetiştirmek bir zorunluluktur. Bunun odağında mesleki ve teknik eğitim yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyonunda mesleki ve teknik eğitime geniş yer verilmektedir. Bakanlığımızın 2023 vizyonunda mesleki ve teknik eğitim sadece okulda kazandırılan becerilerle tanımlamamıştır, mesleki eğitim tüm süreçlerinde paydaşların bir araya gelebildiği bir sistem haline dönüşmesi önem teşkil etmektedir. İlimizde mesleki ve teknik orta öğrenim veren 100 okula 45 farklı alanda eğitim verilmekte, 5 bin 131 öğretmenimiz görev yapmakta, 56 bin 228 öğrenci eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. Bu veriler Bursa’daki öğrencilerimizin yüzde 50’sinin meslek liselerinde okuduğunu göstermektedir ve bu oran avrupa ortalamasına yakın bir düzeydedir. BEBKA’nın bu desteği bizim için çok önemlidir, bu imkanı okullarımız ile birlikte en iyi şekilde değerlendireceğimizden kimsenin endişesi olmasın” diye konuştu.

Bu güne kadar 19 başlıkta destek verildi

Programda konuşan Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canbolat ise BEBKA tarafından yürütülen mali destek faaliyetleri kapsamında 2010-2018 yılları arasında turizm, sanayi, çevre, kırsal kalkınma konuları başta olmak üzere 19 ayrı başlıkta destek verildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Bölge genelinde, Mali Destek Programları kapsamında 324 proje, teknik destek programları kapsamında 363 eğitim, fizibilite destek programları kapsamında 52 fizibilite çalışması ve ayrıca 4 güdümlü proje desteği aldı. Eş finansman ile birlikte toplam 213 milyon TL’lik yatırım bölgemizde hayata geçirilmiştir. Bursa özelinde baktığımızda ise, kuruluşundan bugüne kadar Proje Teklif Çağrıları kapsamında 150 projeye toplam 75 milyon TL, 21 adet fizibilite çalışmasına toplam 958 bin TL, teknik destek kapsamında ise 197 projeye toplam 1,8 milyon TL destek verildi. 2018 yılında başarılı bulunan 24 teknik destek projesi ve 12 proje uygulaması ise devam etmektedir.  Bildiğiniz üzere, BEBKA’nın Güdümlü Proje Desteği kapsamında kurulan Bursa Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi (BUTEKOM) Bursa’nın teknik tekstil alanında önemli bir alana hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca yine bir güdümlü proje olan İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi’nin de çalışmaları devam etmektedir.”

Toplamda 27 Milyon TL’lik hibe

2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 17 Milyonu Mesleki Eğitim Geliştirilmesi, 10 Milyonu da Girişimcilik mali destek programlarına olmak üzere toplamda 27 Milyon TL’lik hibenin verileceğini belirten Vali Canbolat, “Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi” ve “Girişimcilik” alanlarında toplam 27 milyon TL hibe verilecek. Bu bütçenin 17 milyonluk bölümü ayrılan “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi” Mali Destek Programı ile bölgemizdeki imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. Millî Eğitim İstatistiklerine göre Bölge illerinde mesleki ve teknik eğitim net okullaşma oranı 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için Bursa’da yüzde 49,01 olarak Türkiye ortalamasının üzerinde olmakla birlikte, bu potansiyelin gelişimi önemini korumaktadır. Bugün burada duyurduğumuz bu mali destek programının, bölgemizde, mesleki eğitim veren kurumların kapasitelerinin artırılmasına önemli bir katkı olmasını temenni ediyorum. 10 milyon TL’lik bütçe ayrılan “Girişimcilik Mali Destek Programı” ile ise bölgemizde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ile bölgemizin rekabet gücünün artırılması amaçlanmıştır” dedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından BEBKA Program Yönetim Birim Başkanı Sabri Bayram ve İzleme Birim Başkanı Gürler Sunel tarafından programların detayları ve başvurular hakkında bilgiler verdi. Bayram ve Sunel açıklamalarında mali destek programlarına başvurular ile ilgili detayların www.bebka.org.tr adresi başta olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarından da takip edilebileceğini dile getirdiler.