2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI…

2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI…

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 27 Milyon TL bütçeli 2019 Yılı Mali Destek Programlarına yapılan başvuruların sonuçlarını açıkladı. BEBKA, 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te toplam 34 projeyi destekleyecek.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 3 Nisan 2019 tarihinde kamuoyuna duyurulan 2019 Yılı Mali Destek Programlarına Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinden Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programına 65 ve Girişimcilik Mali Destek Programına 29 olmak üzere toplam 94 proje başvurusu yapıldı.

2019 Yılı Mali Destek Programları değerlendirme süreci “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”ne göre ön inceleme, bağımsız dış değerlendirme, saha ziyaretleri, kamu kurumları ve üniversitelerden gelen yetkililerden oluşan değerlendirme komitesi aşamaları tamamlanarak yapılan detaylı inceleme sonrasında desteklenmeye hak kazanan projeler belirlendi. 10 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısında mali destek almaya hak kazanan projeler onaylandı.

Buna göre yapılan 94 proje başvurusundan; 27’si Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programında ve 7’si Girişimcilik Mali Destek Programında olmak üzere toplam 34 proje, 65 ve üzeri puan alarak başarılı bulundu.

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında kazanan projelerin desteklenmesi ile TR41 Bölgesindeki imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi ve bölgenin rekabet gücünün artırılmasına imkân sağlanacak.

Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında kazanan projelerin desteklenmesi ile girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi sağlanarak TR41 bölgesinin rekabet gücünün artırılmasına imkân tanınacak.

Mali destek programları kapsamında desteklenecek 34 projeye sağlanacak 17.134.691 TL’lik hibe desteğine ek olarak proje sahiplerinin yapacağı eş finansman katkısı ile yaklaşık 20 milyon TL’lik kaynak bölgenin gelişmesi için harcanacak. Bu sonuçla BEBKA 2010 yılından beri bölgemize toplamda 174 milyon TL’lik hibe desteği sağlamış olacak. Eş finansman katkısıyla birlikte 224 milyon TL’lik kaynak bölgenin gelişimi için harcanmış olacak.

Başarılı proje listesi için tıklayınız