2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ESKİŞEHİR’DE TANITILDI…

2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ESKİŞEHİR’DE TANITILDI…

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan “2019 Yılı Mali Destek Programları” Eskişehir Tanıtım Toplantısı, Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özdemir Çakacak’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi’ ve ‘Girişimcilik’ alanlarında toplam 27 milyon TL hibe verilecek olan 2019 Yılı Mali Destek Programlarının Tanıtım Toplantısının açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, “BEBKA tarafından açılan 2019 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın amacı; bölgede imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması olarak belirlenmiştir. Program ile bölge imalat sanayindeki iş gücü piyasası ile mesleki eğitim kurumları arasında eşgüdümün sağlanması yoluyla mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, nitelikli beşeri sermaye yapısının oluşturulması ve kurumlar arası iş birliği kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Girişimcilik Mali Destek Programı ile de Bölgemizde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, yenilikçi ve teknolojik girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ile bölgenin rekabet gücünün artırılmasını amaçlıyoruz” dedi.

Mesleki eğitimin geliştirilmesi destek programının, genç nüfusa sahip ülkemizde gençler arasında işsizlik oranını düşürmek için mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılması ve iş dünyasıyla mesleki ve teknik eğitim arasındaki bağların daha da güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olacağını ifade eden BEBKA Genel Sekreteri Gerim, “Bölge illerinde mevcut mesleki eğitim altyapısına rağmen başta özel sektör tarafından vurgulanan ve eğitim kurumları tarafından da dile getirilen mesleki ve teknik eğitimde sektörel ihtiyaçların tam anlamıyla karşılanamaması, bu alanda yapısal dönüşüm ihtiyacını ortaya koymaktadır. İŞKUR tarafından yayınlanan 2017 yılı TR41 İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarına baktığımızda ise bölgemizde açık iş oranı yüzde 27,4 iken, Türkiye genelinde yüzde 17,7 olarak gerçekleşmiştir. Aynı çalışmada işverenlerin yüzde 70,1’inin ilgili meslekte yeterli beceriye/niteliğe sahip eleman bulamamasından dolayı çalışan temininde güçlükle karşılaştıklarını belirtmiştir” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında “Ülkemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü bir ekosistem oluşturmak ve girişimciliği geliştirmek gün geçtikçe önem kazanırken kamunun düzenleyici, yol gösterici ve izleyici bir rol üstlenmesi, gerekli durumlarda uygulamalarda yer alması, girişimcilik desteklerinin uygulanmasında özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile stratejik iş birlikleri yapılması önem arz etmektedir” diyen Gerim, “Son başvuru tarihi 16 Haziran olan programlara Eskişehir’de faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ilgiyi göstermesini ve bu kaynağın ilimizde yeni kazanımlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt: “Eskişehir’deki 41 mesleki ve teknik okulda 15 bin öğrenci okuyor “

BEBKA’nın “2019 Yılı Mali Destek Programları” Eskişehir Tanıtım Toplantısı açılışında konuşan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da “Eğitimin farklı türlerinin ekonomik kalkınma üzerinde de farklı etkileri bulunmaktadır ve bu bağlamda hızla değişen bilgi, teknoloji, üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere paralel mesleki ve teknik eğitimin önemi tüm dünyada giderek artmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 vizyonunda mesleki ve teknik eğitime geniş yer verilmiş ve mesleki eğitimin tüm süreçlerinde paydaşların bir araya getirildiği bir sistem haline dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda Eskişehir’de 41 okulda bin 655 öğretmen ve 15 bin öğrenci ile mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir. BEBKA’nın mali destek programından azami derecede faydalanmak için yoğun çalışma içinde olacağız” dedi.                                     

ESO Başkanı Kesikbaş: “Yakın gelecekte mesleki eğitim konusunda gerekli reformların yapılacağına gönülden inanıyorum”

Daha sonra konuşan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş da nitelikli eleman ihtiyacının her alanda önemli bir sorun olduğunu belirtirken, “ Mesleki eğitim süreci maalesef hep ihmal edildi. Herkes üniversite okumak istiyor, buna saygı duyuyoruz ama teknik elemana da ihtiyaç var. Yakın gelecekte mesleki eğitim konusunda gerekli reformların yapılacağına gönülden inanıyorum.  Girişimcilik konusundaki destekler de elbette çok önemli ve girişimcilik kültürünün aileden, ilkokuldan başlaması gerektiğine inanıyorum. Çalışmalara da buna göre başlanması ve yeni girişimcilerimizin her anlamda uluslararası düzeyde rekabet edebilir hale gelmeleri gerekiyor. BEBKA’nın her iki alanda vereceği hibe destekler için şimdiden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Çakacak: “bölgenin rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır”

Açılış programında son olarak konuşan Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özdemir Çakacak da, BEBKA’nın çalışmaları hakkında bilgi verirken, “Ajansımız tarafından yürütülen mali destek faaliyetleri kapsamında 2010-2018 yılları arasında turizm, sanayi, çevre, kırsal kalkınma konuları başta olmak üzere 19 ayrı başlıkta destek verilmiştir. Bölge genelinde, Mali Destek Programları kapsamında 324 proje, teknik destek programları kapsamında 363 eğitim, fizibilite destek programları kapsamında 52 fizibilite çalışması ve ayrıca 4 güdümlü proje desteği verilmiştir. Eş finansman ile birlikte toplam 213 milyon TL’lik yatırım bölgemizde hayata geçirilmiştir. Eskişehir özelinde baktığımızda ise kuruluşundan bugüne kadar BEBKA ilimizde 102 projeye 35 milyon TL’lik destek sağlamış, yararlanıcıların eş finansmanıyla toplam 60 milyon TL’lik yatırım hacmi oluşturulmuştur” dedi.

Vali Çakacak sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz 2019 Yılı Mali Destek Programları kapsamında, kâr amacı gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara yönelik “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi” ve “Girişimcilik” alanlarında toplam 27 milyon TL hibe verilecektir. Bölgemiz ve Eskişehir için de önem arz eden bu iki konuda açılmış olan Mali Destek Programlarından Eskişehir ilinde yer alan kurumların azami derecede faydalanması ve nitelikli projelerle ilimizin kalkınmasına destek olmak en büyük temennimizdir. Odalarımız, STK’lar, iş dünyası kuruluşları, Milli Eğitim başta olmak üzere kurumlarımıza sorumluluk ve görev düşmektedir. 27 milyon TL’lik hibe destek için mümkün olduğunca fazla proje hazırlayalım. 2019 Yılı Mali Destek Programlarının bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Toplantıda yapılan açılış konuşmalarının ardından BEBKA Program Yönetim Birim Başkanı Sabri Bayram ile İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Gürler Sunel tarafından programların detayları ve başvurular hakkında bilgiler verildi. Bayram ve Sunel açıklamalarında mali destek programlarına başvurular ile ilgili detayların www.bebka.org.tr adresi başta olmak üzere BEBKA’nın tüm sosyal medya hesaplarından da takip edilebileceğini dile getirdiler.