2022 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUCU

2022 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI DEĞERLENDİRME SONUCU

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak yatırım ve projelere ilişkin fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 02.09.2022 tarihi itibarıyla “2022 Yılı Fizibilite Desteği Programını” başlatmıştır.

29.09.2022 tarihinde teslim alınan bir adet fizibilite teklifi başvurusunun, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca değerlendirme süreci tamamlanmış ve 23.11.2022 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulunda onaylanması ile destek almaya hak kazanmıştır.

Başarılı Fizibilite Teklifi:

Referans No Başvuru Sahibi Kurum Fizibilite Teklifi Adı
TR41/22/FZD/0001 S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Nilüfer Çayı Kollektör Hattı ve Derin Deniz Deşarjı Fizibilitesi

 

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılmaktadır. Fizibilite desteği almaya hak kazanan başvuru sahibi ile sözleşme davetine ilişkin bildirimin ellerine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) işgünü içerisinde sözleşme imzalanacak ve projelerin uygulama ve izleme süreci başlayacaktır. Başvuru sahibinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.