2022 YILI KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

2022 YILI KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 31.12.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulan ve 25.03.2022 saat 18:00’a kadar başvuru kabulü yapılan 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programının değerlendirme süreci “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”ne göre tamamlanarak, desteklenmeye hak kazanan projeler belirlenmiştir. Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin başvuru dönemine ait belgelerin asıllarını matbu olarak süresi içinde ibraz etmesi akabinde sözleşme imzalanacak ve projelerin uygulama süreci başlayacaktır.

2022 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında ilan edilen Kırsal Kalkınma Mali Destek Programına 45 proje başvurusu yapılmış ve 16 proje destek almaya hak kazanmıştır.

2022 Yılı Proje Teklif Çağrısı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başarılı olan 16 proje için toplam 14.348.576,63 TL hibe desteği BEBKA tarafından sağlanacaktır.

 

Başarılı Başvuru Sahiplerinin Dikkatine…

Değerlendirme süreci sonunda başarılı olan başvuru sahiplerinin mali destek almaya hak kazanabilmesi için başvuru sırasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) ‘ ne yüklenen belgelerin matbu olarak süresi içinde Ajansa teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru belgelerinin asıllarını ve matbu hallerini süresi içinde eksiksiz olarak ibraz eden başvuru sahipleri sözleşmeye davet edilecektir.

Sözleşme davetleri, aşağıda yer alan belgelerin Ajansa sunulmasını müteakip gönderilecektir. Matbu belgelerin gerçeğe aykırı veya KAYS’ ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması ya da belgelerin belirtilen son teslim tarihine kadar sunulmaması durumlarında başvuru sahibi sözleşme imzalama hakkını kaybedecektir.

 

2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programına ilgi gösteren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Ajansımızdan mali destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine ait başarılı projeler listesi için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız:

Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Başarılı Projeler Listesi

Başvuru sahiplerinin herhangi bir yazılı tebliğ beklemeksizin 15.08.2022 (Pazartesi) tarihi, saat 16.00’a kadar aşağıda yer alan belgeleri matbu olarak Ajans’a teslim etmeleri gerekmektedir.

Mali destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin sunması gereken başvuru dönemi belgelerinin yer aldığı listeye buradan ulaşabilirsiniz.