2023 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI TEMMUZ-AĞUSTOS DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2023 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI TEMMUZ-AĞUSTOS DÖNEMİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

2023 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos dönemi değerlendirme süreci Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleştirilmiştir.

2023 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos döneminde 30 başvuru yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 5 teklif, başvuru rehberinde belirtilen puanlama kriterlerine göre başarılı bulunmuştur.

Teknik Destek almaya hak kazananların listesi başvuru numarasına göre sıralanmıştır. Liste için tıklayınız.

 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’ndan teknik destek almaya hak kazanan ve kazanamayan tüm başvuru sahiplerine resmi yazı ile bildirim yapılacaktır.

 Teknik Destek Almaya Hak Kazananlar Listesinde Yer Alan Başvuru Sahiplerinin Dikkatine

Teknik destek değerlendirme sonuçlarının Ajansın internet sitesinde yayımlanmasını müteakip en geç on iş günü içinde Başvuru Sahibi Kurumlar ile Ajans arasında Sözleşme imzalanması gerekmektedir. Listedeki başvuru sahipleri bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destekten yararlanamayacaktır.

Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin sözleşme esnasında getirmesi gereken belgeler resmi yazı ve e-posta aracılığıyla kendilerine iletilecektir.

Sözleşme süreciyle ilgili olarak başvuru sahipleriyle başvuru aşamasında beyan edilen elektronik posta adresleri üzerinden iletişime geçilecektir.

2023 Yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim dönemi ile devam etmektedir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.