3 İLDEKİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI…

3 İLDEKİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI…

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) yetkilileri ile 2014 Yılı Mali Destek Programı’ndan destek hak almaya kazanan kurumların temsilcileri “Proje Uygulama Eğitimi”nde bir araya geldi.

Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı, Kırsalda Ekonomik Gelişim, İş Birliği ve Gelişim, Çevre Küçük Ölçekli Altyapı, Çevre Dostu Üretim’nden oluşan 2014 yılı Mali Destek Programları kapsamında projeleri destek almaya hak kazanan kurum yetkilileri, “Proje Uygulama Eğitimi”yle gelecek süreçte neler yapmaları gerektiği konusunda yetkililerden bilgi aldı.

2014 yılı Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan kurum temsilcilerine yönelik “Proje Uygulama Eğitimleri” 5 Mayıs tarihinde Bilecik’te, 6 Mayıs’ta Eskişehir’de ve 7-8 Mayıs tarihlerinde de Bursa’da gerçekleştirildi.

3 ilde yaklaşık 140 kişinin katıldığı eğitimlerde, kalkınma ajansı ve yararlanıcı arasında imzalanacak sözleşmeye göre, destekten yararlanma ilke ve kuralları, hibe ödemelerinin usul ve esasları, tarafların hak ve yükümlülükleri hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Kurum temsilcilerine etkin bir bilgilendirmenin amaçlandığını “Proje Uygulama Eğitimi”nde ayrıca, yararlanıcıların proje ve faaliyet uygulamaları sırasında uymak zorunda oldukları raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri, satın alma kuralları ve ilkeleri konularında yararlanıcılar konuları da ele alındı.

Eğitimler sonrasında BEBKA yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“Proje desteklerinin en etkin şekilde sağlanması, etkilerinin değerlendirilebilmesi ve kamu kaynağının usulüne uygun şekilde kullanılmasını temin etmek amacıyla izleme ve değerlendirme birimleri faaliyet göstermektedir. Bu birim projelerin etkin ve kurallara uygun şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla çalışmaktadır”

Önümüzdeki günlerde, destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanacak ve projelerin izleme süreci başlayacaktır.