5 DİLDE iL TANITIM FİLMLERİ HAZIRLANDI

5 DİLDE iL TANITIM FİLMLERİ HAZIRLANDI

2012 yılında bölgemizin yatırım olanaklarının yurtiçi ve yurtdışındaki yatırımcılara tanıtımında kullanılmak üzere hazırlanan il tanıtım filmleri güncellendi.
 
BEBKA’nın yatırım destek faaliyetlerinin en önemli öğesini bölgenin yatırım olanaklarının ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı oluşturmaktadır. Bu kapsamda Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinin yatırım olanaklarının ve potansiyelinin tanıtımına yönelik olarak hazırlanmış olan basılı materyallere ilaveten bölgenin tanıtımı için etkili bir araç olarak tanıtım filmleri de hazırlanmaktadır.  
 
Tanıtım filmleri üç ilimizn tarihi ve doğal değerlerinin yanı sıra, sanayi ve turizm alanındaki yatırım potansiyelini ve sosyal yaşam imkanlarını da anlatmaktadır.  2012 yılında ilk defa hazırlanmış olan Türkçe ve İngilizce tanıtım filmleri güncellenerek, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde de seslendirildi. Böylece ulusal ve uluslararası alanda çok geniş bir yatırımcı kitlesine hitap edebilen bölgemiz, çok çeşitli bölge ve ülkelerden yatırımcıların ilgisine sunulmuş olacak.
 
Ortadoğu, Avrupa ve Rusya gibi büyük pazarlara hitap eden birçok ihracatçı firmanın yer aldığı bölgemizde farklı dillerdeki tanıtım filmlerinin kullanılması önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu amaçla tanıtım filmlerinde her ilde öne çıkan ve faal olan birçok sektörle ilgili önemli bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca filmlerde ilerimiz doğal, tarihi ve kültürel anlamdaki zenginlikleri ve marka değeriyle bir turizm destinasyonu olarak öne çıkmaktadır. Tanıtım filmi Bölgemizin otomotiv, tekstil, seramik ve mermer sektörlerindeki kümelenme gücü ve rekabetçiliğini, lojistik ve ulaşım imkânlarını ve yeni yatırımlardaki artan grafiğini bir bütün olarak yatırımcılara sunmaktadır.
 
Hazırlanmış olan tanıtım filmleri ajansın internet sitelerinde ve sosyal medyada yayınlanacaktır. Ayrıca bölgenin tanıtımına yönelik olarak gerçekleştirilecek yurt içi ve yurtdışı tanıtım etkinliklerinde; katılım sağlanan diğer fuarlarda dağıtımı sağlanacaktır. Bunun yanı sıra tanıtım filmleri çoğaltılarak, konu ile ilgisi olan paydaş kurum ve kuruluşlara yatırım olanaklarını tanıtmak üzere dağıtılacaktır.  
 
Videolara BEBKA Youtube kanalından ulaşabilirsiniz…