Avrupa Birliği COSME Programı Tematik Eğitimi

Avrupa Birliği COSME Programı Tematik Eğitimi

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği – COSME Programı AB tarafından 2,3 milyar Euro bütçe ile KOBİ'lerin yeni pazarlara ve finansmana erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi hedefleriyle oluşturulmuştur.  

KOSGEB’in ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirildiği ve KOBİ’leri hedefleyen COSME Programında, mikro işletmelere, esnaf ve sanatkârlara, sosyal işletmeler ve büyüme potansiyeline sahip olan teknoloji tabanlı yeni girişimlere (startup'lar), genç girişimciler ile kadın girişimcilere özel önem verilmektedir.  

AB COSME Programına proje başvuruları çoğunlukla KOBİ'lere hizmet veren kurum ve kuruluşlar tarafından yapılmakta olup uluslararası iş birlikleri kurmak isteyen KOBİ'ler, firmalar ve araştırmacılara danışmanlık ve eşleştirme hizmetleri veren Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) gibi araçlar da programın kapsamında yer almaktadır. Sözkonusu Ağ'dan bölgemizdeki KOBİ'lerin daha fazla faydalanabilmelerine katkı sunmak amacıyla 7 Aralık 2017 tarihinde Ajansımız ve AİA Doğu Marmara Konsorsiyum koordinatörü KOSGEB Bursa arasında Avrupa İşletmeler Ağı Projesi çerçevesinde işbirliği protokolü imza edilmiştir. 

AB COSME Programının bölgemizdeki potansiyel faydalanıcılara ve hedef gruplara tanıtılması, hedef grupların bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması ve böylece Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerimizde programdan elde edilen kazanımların arttırılması amacı ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından KOSGEB işbirliğinde 19 Ocak 2018 tarihinde Bursa'da Grand Swiss Belhotel Çelik Palas'ta 'COSME Programı Tematik Eğitimi' düzenlenecektir.  

Bursa Valimiz İzzettin KÜÇÜK'ün teşrifleri ile gerçekleştirilecek toplantının programı ve davetiye için tıklayınız.