AVRUPA İŞLETMELER AĞI PROJESİNDE BEBKA VE KOSGEB BURSA İŞBİRLİĞİ

AVRUPA İŞLETMELER AĞI PROJESİNDE BEBKA VE KOSGEB BURSA İŞBİRLİĞİ

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve KOSGEB Bursa arasında Avrupa İşletmeler Ağı Projesi çerçevesinde işbirliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi. Protokolü BEBKA adına Genel Sekreter İsmail GERİM, KOSGEB Bursa adına Müdür Erkan GÜNGÖR imzaladı. İmzalanan protokoller BEBKA’nın faaliyet gösterdiği Bursa Eskişehir ve Bilecik illerindeki KOBİ’lerin dünyanın pek çok ülkesinden gönderilen araştırma projeleri yada ticari ve teknolojik alanlarda işbirliği tekliflerine daha kolay ulaşabilmesine imkan verecek.

Avrupa Birliği’nin COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında oluşturulan dünyadaki en büyük iş ağı olan, 50’den fazla ülkede 600 civarında KOBİ’lere destek amaçlı kuruluşların birbirlerine bağlandığı bir proje olan Avrupa İşletmeler Ağı; KOBİ’lerin bilgiye erişiminin kolaylaştırılması, uluslararası piyasalara açılmalarının kolaylaştırılması, geliştirdiği teknolojinin pazarlanması yada ihtiyaç duyduğu teknolojilere erişmede yardım sağlanması için hizmet vermektedir.

Avrupa işletmeler Ağı kapsamında Türkiye’de 11 konsorsiyum hizmet vermekte olup, Bursa ve çevre illerin yer aldığı Doğu Marmara bölgesinde KOSGEB Bursa Müdürlüğünün koordinatörlüğünde oluşturulan East Marmara Network konsorsiyumu ile proje faaliyetleri sürdürülmektedir. 2017-18 döneminde bölgemizde 1 milyon Euro bütçesi olan projenin devamına yönelik AB Komisyonu ve KOSGEB Bursa arasında 2020 yılına kadar çerçeve anlaşması yapılmıştır.

KOSGEB Bursa ile BEBKA arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü çerçevesinde bölgemizde faaliyet gösteren KOBİ’lerimize daha nitelikli ve çok boyutlu hizmet sunmak için işbirliği yapılacak, KOBİ’lerimizin dünyanın pek çok ülkesinden gönderilen araştırma projeleri yada ticari ve teknolojik alanlarda işbirliği tekliflerine daha kolay ulaşabilmesi ve kendi taleplerinin oluşturularak Avrupa İşletmeler Ağı araçları ile duyurulması için ortaklaşa hareket edilecek, COSME, UFUK 2020 gibi başlıklarda açılan AB proje çağrılarına bölgemizden katılımın teşviki yönünde birlikte çaba gösterilecektir. BEBKA’nın Bursa, Eskişehir ve Bilecik Yatırım Destek Ofislerinde bu kapsamda birer iletişim noktası oluşturulacak ve KOBİ’lerimize yerinden hizmet sunulacaktır.

Söz konusu çalışmalar doğrultusunda BEBKA tarafından 27 Aralık 2017 tarihinde Ufuk 2020 ve EUREKA Programları Bilgilendirme Toplantısı, Ocak 2018'de KOSGEB işbirliğinde COSME Programı tematik eğitimi düzenlenecektir.