BEBKA 10 YAŞINDA…

BEBKA 10 YAŞINDA…

Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşüm ile sürdürülebilir kalkınmayı planlamak, yönlendirmek ve desteklemek hedefiyle kurulan 26 kalkınma ajansından biri olan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 10. Yılına ulaştı.

2014-2023 Bölge Planı’nda ortaya konan strateji ve öncelikler çerçevesinde bölgedeki sektörel ve tematik sorunlara çözümler sunacak proje ve faaliyetleri destekleyen BEBKA, kuruluşundan itibaren turizm, sanayi, çevre, kırsal kalkınma konuları başta olmak üzere 21 ayrı başlıkta mali destek programı açtı. Programlara bölgedeki kurum ve kuruluşlardan toplam 1384 proje başvurusu oldu. Tamamlanan 295 projeye 93.2 milyon TL destek verilirken, eş finansman ile birlikte 156 milyon TL’lik yatırım hayata geçirildi. BEBKA aynı dönemde görev alanında bulunan Bursa Eskişehir ve Bilecik’te yaklaşık 4500 kişiye proje yazma eğitimi vererek bölgede proje yazma kültürünün oluşmasına önemli katkıda bulundu.

BEBKA’nın Güdümlü Proje desteği kapsamında ise Bursa’da Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ile Eskişehir’de Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi faaliyete geçti.  Bu iki projeye verilen destek toplamda 16.5 milyon TL olup Bursa’da İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi ile Bilecik’te Osmaneli Belediyesi tarafından kurulacak İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) projelerinin çalışmaları halen devam ediyor.

Bölgede kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla yürütülen Teknik Destek Programları kapsamında ise 2011 yılından bugüne kadar 364 projeye 3.5 milyon TL destek sağlanırken projeler kapsamında 11.682 kişi eğitim aldı.  Fizibilite desteği kapsamda da 41 projeye 1,9 milyon TL tutarında destek sağlandı.

BEBKA proje destekleme faaliyetleri dışında planlama ve yönlendirme çalışmaları ile bölgenin gelişme eksenlerinin ve önceliklerinin belirlenmesi, sektörlerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, çalıştayların düzenlenmesi noktasında faaliyetlerine devam etmektedir. BEBKA bu çalışmaları bölgedeki üniversite, kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle geniş bir işbirliği, katılım ve danışma ağı da kullanılarak yüksek katılımcılık ilkesi ile yürütüyor. Bu kapsamda sanayi, girişimcilik, çevre, turizm, animasyon başta olmak üzere 10 yılda yaklaşıkm 200 stratejik plan, sektörel rapor ve istatistiki yayın hazırlanarak internet sitesinde ücretsiz olarak kamu bilgisine sunuldu.

BEBKA bünyesinde her üç ilde faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofisleri (YDO) illerin yatırım ortamının en etkili şekilde tanıtımı ile yerli ve yabancı yatırımcıların bölgeye çekilmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor.  Ayrıca, YDO’lar bölgenin Turizm potansiyelinin tanıtılması amacıyla sektörde faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği içinde hareket ederek yurtiçi ve yurtdışında 10 yılda 40’a yakın fuara katılım sağlayarak bölgenin tanıtımında aktif rol aldı.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim yaptığı açıklamada, “Bölgeler arasındaki ve bölge içindeki kalkınma farklarının azaltılması ve Ülkemizin kalkınması için illerimizdeki yerel kalkınma fırsatlarını dünyada gelişen bilgi ve teknolojiler ışığında ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirerek ekonomik ve sosyal faydalar üretmek için kurulan Kalkınma Ajansları için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve bu süreçlerde emeği geçenlere en derin şükranlarımı arz ediyorum. Geçtiğimiz on yıllık süreçte Yönetim Kurulumuzun başkanlığını yapan Sayın Valilerimiz ile illerimizin Belediye Başkanları ve Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanlarımızdan oluşan Yönetim Kurulu üyelerimizin kararları ve yönlendirmeleriyle; Ülkemizin Kalkınma Planı ile uyumlu Bölge planımızda yer alan 2023 bölge vizyonumuzdan aldığımız güçle kuruluştan kurtuluşa geçmişin mirasını değer katarak geleceğe taşıyan, uluslararası düzeyde rekabetçi, sürdürülebilir üretim, yenilik ve yaşam merkezi olmak için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz.  Bölge Planı’nda ortaya konan strateji ve öncelikler çerçevesinde bölgedeki sektörel ve tematik sorunlara çözümler sunacak proje ve faaliyetleri destekliyoruz.  BEBKA olarak milletimizin hizmetinde, kamu-özel sektör-STK işbirliklerini geliştirmeye, bölgemiz için önemli projeleri desteklemeye, yerli ve yabancı yatırımcılar için yerelde danışma noktası olmaya, yerel sorunlara yerel çözümler sunan merkez olma bilinciyle görev yapmaya devam edeceğiz.  Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da daha müreffeh ve güçlü bir Türkiye hedefine katkı sağlamak en büyük arzumuzdur. Bölgemizde katma değerli üretimin artmasını ve girişimcilik ekosisteminin daha verimli işlemesini temenni ediyorum” dedi.