BEBKA 2014 YILI TEKNİK DESTEK VE DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMLARINI BAŞLATTI

BEBKA 2014 YILI TEKNİK DESTEK VE DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMLARINI BAŞLATTI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), bölgesel kalkınma için önem arz eden, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak çalışmalar için kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği Programlarını başlattı.

Kurum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanacağı uzman/danışman desteği sağlamaya yönelik olarak açılan toplam 500 bin TL bütçeli Teknik Destek Programında; kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılması amacıyla ar-ge ve yenilikçilik, işgücü, üretim ve enerji verimliliği, gıda güvenliği, endüstriyel tasarım, faydalı model, patent ve markalaşma, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve geliştirilmesi, çevresel sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik için bu alandaki mevzuata yönelik yaygınlaştırma ve bilinçlendirmenin artırılması, özel sosyal politika gerektiren grupların yaşam kalitelerinin ve toplumsal hayata katılımlarının artırılması, öncelikle eğitim ve sağlık hizmeti sağlayan kurumların insan kaynağı kapasitesinin ve hizmet kalitesinin artırılması, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, beşeri sermayenin ve sosyal yaşamın geliştirilmesi; tarım, turizm ve yenilenebilir enerji alanında sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesi öncelikli konular olarak belirlendi.

Teknik Destek programında proje başına 15 bin TL’ye kadar destek sağlanacak, ancak başvuru sahibine doğrudan bir ödeme yapılmayıp, talep edilen teknik desteğin ajans tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanacaktır.

600 bin TL bütçeli 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programında ise başta enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, temiz üretim, endüstriyel simbiyoz, atık yönetimi, su, toprak ve hava kirliliği yönetimi, sektörel çevre sorunları, turizm (sağlık turizmi, eko turizm, vb.), Ar-Ge ve inovasyon kapasitesi ile bölgede yapılması planlanan büyük ölçekli yatırım kararlarına katkı sağlayacak fizibilite çalışmaları öncelikli konular olarak belirlendi. Bu destek için talep edilebilecek destek tutarı asgari 25 bin TL ve azami 75 bin TL olabilir.

Her iki programa da, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, birlikler ve kooperatifler ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler başvurabilecek.

Teknik Destek Programı 2014 yılı sonuna kadar açık kalacak ve başvurular Temmuz-Ağustos, Eylül- Ekim ve Kasım- Aralık aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecek; Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ise 28 Kasım 2014 tarihine kadar açık kalacak, bu programa başvuru geldikçe değerlendirme yapılacak. Programlara ayrılan bütçenin belirtilen sürelerden önce kullandırılması durumunda program bütçesinin bittiği internet sitesinden duyurulacak ve yeni başvuru alınmayacak.

Programların başvuru rehberlerine ve daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız…