BEBKA, AKILLI UZMANLAŞMA PLATFORMUNA (S3) ÜYE OLDU

BEBKA, AKILLI UZMANLAŞMA PLATFORMUNA (S3) ÜYE OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Avrupa Komisyonu Akıllı Uzmanlaşma (S3) Platformuna üye oldu.

BEBKA akıllı büyüme kapsamında bölgesel politikaların yaygınlaştırılması, buna yönelik stratejilerin ve işbirliklerinin geliştirilmesi, rehberlik ve iyi uygulama örneklerinin sağlanması, strateji ve politika oluşturma alanlarında bölgelere destek olunması amacıyla S3 Platformuna (Smart Specialization Platform) üye oldu.

BEBKA tarafından TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Strateji Belgesi’nin 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle tamamlanmasıyla birlikte S3 Platformu’na üyelik için başvuru yapıldı. Uzun bir araştırma ve bölgesel paydaşlarla işbirliği süreci ile hazırlanan bu strateji belgesi temel olarak mevcut durum analizlerinin yapılması, 59 kurum ve kuruluşun katılım sağladığı yüz yüze görüşme ve mülakatlar, bölgenin Ar-Ge ve yenilik gündeminin analiz edilmesi amacıyla 146 kurumun katılım sağladığı çevrimiçi anket çalışması, tüm bu çalışmalardan elde edilen bilgi, görüş ve önerilerin değerlendirilmesi ve amacıyla yapılan ve yaklaşık 200 paydaşın katılım sağladığı TR41 Bölgesi Sanayide Yenilik ve Rekabetçilik Şurası ile nihai hale getirildi.

Bölgenin S3 üyeliği ile birlikte önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ile bölgesel işbirliklerinin artırılması, bölgemizin uluslararası platformlarda temsil edilmesi, tanıtım ve yatırım faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve Avrupa Birliği fonlarından bölgesel ölçüde azami derecede yararlanılması konularında önemli faydalar sağlanması bekleniyor.

S3 Platformu nedir?

“Akıllı Uzmanlaşma” kavramı Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından 2021-2027 dönemi için hazırlanan Stratejik İnovasyon Gündeminin ana bileşenlerinden biri olarak ortaya konmuştur. 2011 yılında konuyla ilgili bölgeleri yönlendirmek, işbirlikleri geliştirmek, metodoloji üretmek, bölgeleri karşılaştırmak, veri tabanı oluşturmak ve akademik çalışmalar yapmak üzere; Avrupa 2020 Stratejisinde Bölgesel Politikaların yayınlanmasının ardından İspanya’da kurulmuş bir oluşumdur.

S3 platformuna üye bölgeler ve ülkeleri görmek için tıklayınız

Akıllı Uzmanlaşma Strateji Belgesini incelemek için tıklayınız