BEBKA, EKOSİSTEM ANALİZİNDE PİLOT KALKINMA AJANSI OLDU…

BEBKA, EKOSİSTEM ANALİZİNDE PİLOT KALKINMA AJANSI OLDU…

Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesi Destek Projesi kapsamında, Ankara’da düzenlenen Ekosistem Analizi Eğitimi sonrasında BEBKA Ekosistem Analizinde Pilot Kalkınma Ajansı oldu.

Ekosistem analizi uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar kapsamında, Bursa ili özelinde saha analizleri gerçekleştirilecektir. 30 Temmuz 2018 günü başlayan çalışma Ege Üniversitesi Yenilikçilik ve Girişimcilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Serdal Temel ve EBİLTEM-TTO Uzmanı Çetin Akın tarafından yönetilecek olup başta BEBKA olmak üzere, çalışmaya katılan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Çukurova Kalkınma Ajansı  personelinin uygulamalı eğitimler ile bilgi ve becerileri artırılacak, Bursa’nın küçük ölçekli bir Bölgesel İnovasyon Ekosistem Ağı Haritası ve Raporu hazırlanacaktır.

BEBKA’nın koordinatörlüğünde 3 Ağustos tarihine kadar sürecek olan ilk çalışmanın ardından, Ağustos ve Eylül aylarında veri toplama, takip ve değerlendirme çalışmaları sonrasında paydaş çalıştayı düzenlenecektir.

Söz konusu çalışmanın ilk aşamasında 2 Ağustos 2018 tarihinde Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmalara yönelik Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) İnovasyon Karnesi tanıtımı amacıyla bir toplantı yapılacaktır.  Toplantı ardından belirlenecek firmalar da ÜSİMP İnovasyon Karnesinin uygulanması hedeflenmektedir.

Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesi Destek Projesi; Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen bir teknik yardım projesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanmaktadır. Nihai faydalanıcısının T.C. Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajanslarının olduğu proje ile, Toplam Faktör Verimliliği’nin istenen oranda artmasının önündeki engellerin belirlenmesi, bu engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik politika çerçevesi geliştirmesi ve bu politika çerçevesinin pilot uygulamalarla test edilmesi hedeflenmektedir. Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesi Destek Projesi kapsamında, Ankara’da 2-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Ekosistem Analizi Eğitimi sonrasında BEBKA Ekosistem Analizinde Pilot Kalkınma Ajansı oldu.