BEBKA ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ NEWTON FONU’NDAN DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI

BEBKA ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ NEWTON FONU’NDAN DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2014 yılında hayata geçirilen “Bursa Eskişehir Bilecik Endüstriyel Simbiyoz Programı” İngiltere ve Türkiye hükümetleri tarafından da desteklenen Newton-Kâtip Çelebi- Fonu ’ndan destek almaya hak kazandı.  

Newton-Kâtip Çelebi Fonu kapsamında British Council tarafından desteklenen “Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesinde Düşük Karbon Ekonomisine ve Kaynak Verimliliğine Geçiş için Endüstriyel Simbiyoz Kapasite Artırımı Projesi’”çerçevesinde üç günlük eğitim programı düzenlendi. Eğitime BEBKA Genel Sekreter V. Ahmet Hikmet Şahin, İngiltere Büyükelçiliği Newton Fonu Proje Yöneticisi İlter Haliloğlu, British Council Newton Fonu Koordinatörü İrem Aktaşlı Gürkan,International Synergies Limited (ISL) Genel Müdürü Peter Laybourn, ISL Operasyon Müdürü Ian Humphreys’in yanı sıra Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden gelen kurum temsilcileri geniş katılım gösterdi.

Bursa’da gerçekleştirilen eğitimde konuşan ve 2014 yılında hayata geçirilen Bursa Eskişehir Bilecik Endüstriyel Simbiyoz Programı’nın ilk aşamasında sona gelindiğini belirten BEBKA Genel Sekreter Vekili ve Bursa Vali Yardımcısı Ahmet Hikmet Şahin, programın ikinci aşamasında simbiyoz olanaklarının belirlenmesi, pilot projelerin geliştirilip uygulamaya dönük çalışmaların yapılması aşamasına gelindiğini söyledi.

—Türkiye ve İngiltere hükümetleri destekliyor—

Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesinde Endüstriyel Simbiyoz Kapasite Artırımı Projesi’nin Newton-Katip Çelebi Fonu’ndan destek almaya hak kazandığını kaydeden Ahmet Hikmet Şahin, proje kapsamında üç günlük eğitimin yanı sıra, İngiltere’ye bir tecrübe paylaşımı ziyareti ile Bursa’da Endüstriyel Simbiyoz Konferansı ve Ar-Ge Proje Pazarı düzenleneceğini vurguladı. Proje aracılığı ile iki hükümet arasındaki işbirliğinin gelişmesine katkı sağlayacak olmaktan mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi.

—Gelişmeler yakından takip ediliyor—

BEBKA’nın ülkede yürütülen endüstriyel simbiyoz faaliyetlerini yakından takip ettiğini hatırlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2014-2023 bölge planında da bu yaklaşıma yer vermiştir. Buna göre, ‘Dengeli Mekânsal Gelişme ve Sürdürülebilir Çevre’ başlığı altında yer verilen tedbirlerden biri de firmalar arası işbirliği ve dayanışmayı artırarak hem çevresel hem ekonomik getiriler sağlayan endüstriyel simbiyoz uygulamalarının hayata geçirilmesi olmuştur. Planımızda yer alan bu tedbiri hayata geçirmek amacı ile ‘Bursa Eskişehir Bilecik Endüstriyel Simbiyoz Programı’ başlatılmış ve program ile endüstriyel simbiyoz yaklaşımının, firmalar arası işbirliği ve dayanışmayı artırarak hem çevresel hem de ekonomik getiriler sağlayan bir mekanizma olarak bölgemizde hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Bu bölgesel uygulamadan edinilen deneyimle, kaynak verimliliğini artırarak düşük karbon ekonomisi ve sürdürülebilirlik politikalarına da hizmet edilecektir.”

—Haliloğlu, “Türkiye için 4 Milyon Pound ayrıldı”—

Newton Fonu’nun Birleşik Krallık ve dünyada yükselen 15 ekonomi ile işbirliği içinde gerçekleştirildiğini ve programa toplamda 750 Milyon Pound kaynak ayrıldığını belirten Newton Fonu Proje Yöneticisi İlter Haliloğlu, “Ülkemiz de bu 15 tane yükselen ekonomiden birisi ve bunun için Türkiye’ye ayrılan pay da yıllık 4 Milyon Pound” dedi. Programın amacının Birleşik Krallık ve gelişen ekonomiye sahip ülkeler arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliklerini desteklemek olduğunu belirten Haliloğlu, programın öncelikle beş yıllık olarak 2019’a kadar planlandığını ancak daha sonra 2021’e kadar uzatıldığını ifade etti.  

 

—Laybourn, “Başarısız olan bir örneği yok”—

Üç gün boyunca katılımcılara çeşitli konular hakkında bilgiler veren International Synergies Limited (ISL) Kurucu Genel Müdürü Peter Laybourn ise, firma olarak bu konuda dünyanın farklı yerlerinden olmak üzere 15 yıllık bir tecrübeye sahip olduklarını söyledi.

Endüstriyel simbiyozun, atık yönetimi için ortaya konduğunu ve yıllar geçtikçe sadece atık yönetimi ile alakalı olmadığının fark edildiğini hatırlatan Laybourn,  “Bu yaklaşım yeni bir yaklaşım ve bu yaklaşımın altında farklı modeller var. Tecrübemizi farklı alanlarda paylaşmak istiyoruz. Bilmeniz gerekir ki bu konuda başarısızlıkla sonuçlanan hiçbir örneğe şahit olmadık. Sizlerin de başarılı olacağınıza inanmanızı istiyoruz” dedi.

ISL Operasyon Müdürü Ian Humphreys de, eğitimin katılımcıların hedeflerinin daha ileriye taşınması için verimli geçtiğini vurgulayarak bu etkinliğin ardından çıkan sonuçların nasıl uygulanacağı hakkında bilgi verdi.

BEBKA’nın, Newton-Katip Çelebi Fonu altında British Council’ın desteğiyle ve ISL işbirliği ile gerçekleştirdiği eğitimde üç gün boyunca “Başarılı Bir Program için Gerekli Temel Faaliyetler”, “Endüstriyel Simbiyoz ve Döngüsel Ekonomi”, “Politika Çerçevesi ve Etkileri”, “Bölgeye Özgü İçerik – Bursa, Eskişehir, Bilecik”, “Bilgiye Dayalı Endüstriyel Simbiyoz aracılığıyla Bölgesel Ekonomik Kalkınma”, “BEBKA Bölgesi için Yol Haritası Geliştirilmesi”, “Bursa, Eskişehir, Bilecik’te Yol Haritasının Uygulanması” konularında çeşitli toplantılar ve interaktif eğitimler gerçekleştirildi.