BEBKA İKTİSAT KONGRESİ’NDE

BEBKA İKTİSAT KONGRESİ’NDE

 

Ana teması “Küresel Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi” olan ve 30 Ekim-1 Kasım 2013 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı’nın organizasyonunda düzenlenen 5. İzmir İktisat Kongresi yurt içi ve yurt dışından geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın katılımlarıyla açılan kongre 1923 yılında düzenlenen ilk İzmir İktisat Kongresinin 90. Yılında düzenlenmesi itibariyle tarihi bir anlam da taşımaktadır.

 

İzmir ve Ege Bölgesine de odaklanan çeşitli oturumların da gerçekleştirildiği kongreye Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Tamer Değirmenci,  Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Jülide Alan, Mali ve İdari İşler Birim Başkanı Önder Erdoğan ve Planlama Uzmanı Yasin Dalgıç katıldı.

 

Kongrede, küresel ekonomik gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisi, yüksek ve istikrarlı büyüme, finans, sanayileşme, girişimcilik, Ar-Ge ve yenilik, nitelikli insan kaynağı, bölgesel gelişme, rekabetçi ve yaşanabilir kentler, kapsayıcı kalkınma politikaları, işgücü piyasası ve istihdam, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme, tarım ve gıda, hizmetler sektörü, kamu ekonomisi, kamu yönetimi reformları, bilişim politikaları, uluslararası rekabet gücü, uluslararası ticaret ve benzeri konu başlıkları kapsamında ülkemizin başta 2023 yılı olmak üzere, önümüzdeki dönem bölgesel ve makro politikaların ele alındığı ve geniş tartışmaların yaşandığı önemli bir kongre niteliği taşımaktadır.

 

Kongrede ele alınan konuların, yürütülen tartışmaların özellikle bölgesel gelişme açısından önemli hususlar taşıdığı ve özellikle 2014-2023 dönemi bölge planlarına katkı sağlaması hedeflenmektedir.