BEBKA, OECD Dirençli Şehirler Zirvesi’nde Bursa’yı anlattı

BEBKA, OECD Dirençli Şehirler Zirvesi’nde Bursa’yı anlattı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Planlama Birim Başkanı Jülide Alan ve Planlama Uzmanı Elif Boz Ulutaş, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’nin düzenlediği Dirençli Şehirler Ağı Zirvesi’nin (Resilient Cities Network) Lizbon’daki toplantısına katılarak dünya çapında seçilen 10 şehirden biri olan Bursa ile ilgili sunum yaptı. Bakan, belediye başkanı, ekonomik ve sosyal kalkınmadan sorumlu kent temsilcileri, uzmanlar ve akademisyenler düzeyinde katılım sağlanan toplantıda BEBKA tarafından Bursa’nın ekonomik, sosyal, çevresel ve toplumsal açıdan dayanıklı yönleri anlatıldı.

OECD Dirençli Kentler Projesi kentlerin geçmişteki ekonomik, sosyal, çevresel ve kurumsal krizlere karşı ne kadar güçlü, ne kadar dirençli ve esnek olduğunu, gelecekteki olası şoklara nasıl tepki vereceğini ölçen, bununla ilgili politikalar geliştirmeyi hedefleyen bir çalışmadır. Bu çalışma kapsamında bu yıl dünya genelinde 10 şehir seçildi. Bu şehirlerarasında ülkemizi Bursa ve Antalya şehirleri temsil ederken, toplantıya katılan diğer şehirler ise Belo Horizonte (Brezilya), Cardiff (Birleşik Krallık), Kobe (Japonya), Kyoto (Japonya), Lizbon (Portekiz), Oslo (Norveç),Tampere (Finlandiya) ve Ottowa (Kanada) oldu.

Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen OECD'ye bağlı Dirençli Şehirler Ağı (Resilient Cities Network) toplantısına katılan BEBKA yetkilileri, dünyanın farklı bölgelerinden gelen belediye başkanları, kent yöneticileri ve bürokratlarla bir araya geldi. Toplantıda BEBKA tarafından yapılan sunumda ekonomik, toplumsal, çevresel ve sosyal alanlarda Bursa’yı dirençli hale getiren ve diğer 9 şehirden farklı olarak öne çıkan yönleri vurgulandı. Bunların başında gelen ve özellikle Avrupa’da eksikliği dışarıdan tamamlanmaya çalışılan genç ve dinamik işgücü faktörü üzerinde duruldu. Bununla birlikte AR-GE merkezi sayısının TR ortalamasının üstünde olması, sanayideki dönüşümün hızı, sosyal kalkınmaya yönelik Kalkınma Ajansı ve Bakanlık destekleri, Kent Konseyinin aktif çalışması, büyük firmaların varlığında otomotiv, tekstil ve mobilya sektörlerinin gelişmişliği vurgulandı.

Yapılan sunumda Bursa’nın ekonomik, sosyal, çevresel ve toplumsal açıdan dayanıklı yönlerinin yanında diğer şehirlere örnek olması amacıyla Bursa’nın yaşadığı zorluklar üzerinde de duruldu. Bu konuda özellikle yurtdışı pazarlardaki dalgalanmalardan etkilenen ihracat odaklı otomotiv gibi endüstrilerin varlığı, kalifiye işgücü ihtiyacının önemi ve nüfus artışının şehrin altyapı ve kamu hizmetleri üzerindeki baskısı üzerinde duruldu. Vaka Çalışması bölümünde ise daha önce belirtilen zorluklara karşı kentte nasıl dirençli bir yapı inşa edilir sorusuna yanıt arandı. Sunumun son bölümünde kentin ekonomik, toplumsal, çevresel ve sosyal alanlarda güçlü olduğu alanlar, daha önce yaşanan krizlere karşı şehir bazında, bölgesel, ulusal ölçekte alınan önlemler ve yapılan projelere yer verildi.

Toplantıda projenin bundan sonraki süreci ile ilgili olarak kentlerin dirençliliği konusunda göstergelerin vaka çalışmasına konu kentler ile birlikte belirlenip bu göstergelerin takip edilmesi kararı alındı. Projenin ikinci fazında da yer alıp şehrin ekonomik, sosyal ve afetlere karşı dayanıklılığının daha da güçlendirilmesi için çalışmalara devam edilmesi planlanmaktadır.