BEBKA, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİME DİKKAT ÇEKİYOR…

BEBKA, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİME DİKKAT ÇEKİYOR…

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerindeki sürdürülebilir üretim kavramı konusunda bilinç oluşturulması ve uygulamaların yaygınlaşması adına hayata geçirilen çalışmalara bir yenisi eklendi.

2018-2020 yıllarını kapsayacak Sürdürülebilir Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programı’nın ilk Danışma Kurulu toplantısı Eskişehir’de yapıldı.

Toplantıya; BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim’in yanı sıra Danışma Kurulu’nda yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ile Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden Kamu Kurum ve özel sektör temsilcileri katıldı.

 “Hedef sürdürülebilir kalkınma”

Toplantının açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, sürdürülebilir üretim konusunun önemine dikkat çekerek, bu konunun üzerinde önemle durulması gerektiğini söyledi. Gerim “Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel ölçekte başlayan yeni büyüme modeli arayışlarıyla birlikte sürdürülebilir üretimin önem kazandığını, bu kavram çerçevesinde, üretim sektörlerinde hem çevrenin korunması hem de rekabetçiliğin artırılmasının mümkün olduğunu,  sürdürülebilir üretim ile kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılması yoluyla çevre dostu üretime geçişin sağlanmasının hedeflendiğini,  hem bölge potansiyelinin harekete geçirilmesi hem de üst ölçekli planlardaki makro politikalara uyumlu bir şekilde BEBKA olarak sürdürülebilir üretim konusunda kurulduğu yıldan itibaren birçok çalışma yapıldığını” belirtti.

Gerim, konuşmasının devamında “2012 yılından itibaren bölgede çevre sorunlarının ve önceliklerinin tespiti amacıyla tüm paydaşların katkılarıyla bir çevre çalıştayı düzenleyerek çevre durum raporu hazırlandığını,  2014 yılında ise Ajans tarafından firmalar arası işbirliği yoluyla kaynak ve enerji verimliliğinin sağlanmasını teşvik etmek amacıyla Endüstriyel Simbiyoz Programını başlattıklarını,  2011-2018 yılları arasında konuyla ilgili 57 projeye 25 milyon TL mali destek verilirken 3 milyon TL bütçeye sahip 2018 Yılı Mali destek Programı kapsamında destek alacak altı projenin sözleşmelerinin ise Ağustos 2018 dönemi içerisinde imzalanacağını” ifade etti. Gerim, konuşmasının sonunda Danışma Kurulunun altı ayda bir ve Ajans bölgesindeki illerde dönüşümlü olarak yapılacağını söyledi.

Program 3 yılı kapsayacak

Gerim’in yaptığı açılış konuşmasının ardından bir sunum yapan Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Elif Boz Ulutaş da programın 2018, 2019 ve 2020 yıllarını kapsadığını dile getirdi. Program kapsamında birçok faaliyetin planlandığını belirten Ulutaş, program ile sürdürülebilir üretim kavramının bölgedeki gelişimi konu üzerinde bir bilinç oluşturulması ile başlayarak, üretim ve hizmet sektörlerindeki örnek uygulamaları da içeren kapasite oluşturma çalışmaları ile devam edeceğini ifade etti. Ulutaş oluşturulan ortaklıklar ve bilgi paylaşım ağları ile sürdürülebilir üretim uygulamalarının yayılmasına çalışılarak, bunları finansal mekanizmalar oluşturulması izleyeceğini kaydetti.

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanlarından Nalan Tepe Şençayır ise geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen Endüstriyel Simbiyoz programının devam edeceğini, Sürdürülebilir Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programı ile temiz üretim ve yeniden üretim konularına da odaklanacağını ifade etti.

Şençayır’ın sunumun ardından toplantı, ileriki dönemde planlanacak faaliyetler hakkında görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.