BEBKA YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YATIRIMCININ YANINDA

BEBKA YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YATIRIMCININ YANINDA

BEBKA Bursa Yatırım Destek Ofisi geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek ve Suudi Arabistan’dan gelen potansiyel yatırımcılara bölgemiz hakkında bilgi verdi ve önemli temaslarda bulunmalarını sağladı.

Ajansımız geçtiğimiz günlerde Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi (BİGMEV) aracılığıyla Bursa’ya gelen yazılım sektöründe uluslararası başarılara sahip Bosna Hersek’li ‘ZİRA’ şirketinin temsilcilerini BTSO (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası), ULUTEK (Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi) ve BİSİAD (Bilişim Sektörü İş Adamları Derneği) ile görüşmeler yapmasını sağladı. Yapılan ziyaretlerde Bursa’da yapılabilecek yatırımlar ve çeşitli işbirliği modelleri üzerinde duruldu.

BİGMEV ve BEBKA işbirliği ile gerçekleştirilen programdan oldukça memnun kaldıklarını belirten ZİRA Yönetim Kurulu Başkanı Zijah Rasidagic de, görüşmelerin uzun dönemli başarılı işbirlikleri için iyi bir başlangıç olduğuna inandıklarını belirtti.

Bunun yanı sıra Suudi Arabistan’dan gelen ve emlak sektöründe yatırım yapmayı planlayan bir yatırımcıya Bursa Eskişehir Bilecik bölgesinde yatırımcılara sağlanan kolaylıklar hakkında bilgiler verildi. Bursa Valiliği Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği’nin refakat ettiği yatırımcı daha sonra Bursa’daki temaslarına devam etti.

Gelen potansiyel yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması, yatırım yapılabilecek arazilerin gösterilmesi, diğer kurumlarla olan ilişkilerinde koordinasyonun sağlanması, bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini sonuçlandırmak üzere yatırımcıya destek olunması yatırım destek ofislerinin görevleri arasındadır.