BEBKA YENİ MALİ DESTEK PROGRAMI PROJE SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI

BEBKA YENİ MALİ DESTEK PROGRAMI PROJE SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen 2012 Yılı Mali Destek Programları çerçevesinde, ajansa sunulan projelerden hibe almaya hak kazanan proje sahipleriyle sözleşmeler imzalandı.

BEBKA tarafından 2012 yılının sonunda kamuoyuna duyurulan ve 31 Mayısta değerlendirme sonuçları açıklanan 2012 yılı hibe programında, destek almaya hak kazanan proje sahibi kurumlar adına yetkililer, BEBKA’nın Bursa’da bulunan merkez hizmet binasında projelerin uygulaması sürecini başlatan sözleşmeleri imzaladı.

—PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİNDE AJANSLA İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ—

BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci, imzalanan proje sözleşmeleriyle ilgili olarak, projelerin hazırlık ve kabul süreçleri kadar uygulama süreçlerinin de önemli olduğunu vurguladı. Değirmenci, ayrıca ajans uzmanlarının bundan önce bilgilendirme, proje yazma eğitimleri gibi faaliyetlerle potansiyel yararlanıcıların yanında olduklarını hatırlatarak, uzman grubun projelerin uygulanması döneminde de proje sahipleriyle yakın temas halinde olacağını belirtti ve proje sahiplerine attıkları her adımı uzmanlarıyla paylaşmaları konusunda tavsiyede bulundu.

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan desteklerde, projelerin uygulama döneminde ajanslar tarafından yürütülen izleme faaliyetleri, projelerin planlanan şekilde tamamlanması ve hibelerin etkin şekilde kullanılması açısından büyük öneme sahip. Projelerin uygulama döneminde uyulması gereken kurallar ve prosedürler, proje sahiplerine iletilen uygulama rehberlerinde detaylı olarak yer alıyor. Ayrıca proje yararlanıcısı kurumlara verilen uygulama eğitimlerinde de bu hususlar açıklanıyor. Bu süreçte, yararlanıcılara belli bir miktarda ön ödeme yapıldıktan sonra faaliyetlere başlanıyor. Planlanan ara ödeme dönemine kadar yararlanıcının kendi eş finansmanını da kullanması gerekiyor. Ara ödeme sonrasında hibe tutarından kalan miktar proje faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yararlanıcıların hesabına aktarılıyor. Destek alınmaya hak kazanılan tutarın yararlanıcılara ödenmesi ancak proje başvuru dosyasında yer alan tüm faaliyetlerin tamamlanması ve satınalmaların kurallara uygun yapılması durumunda gerçekleşiyor.

—2013 HİBE PROGRAMI YAKINDA AÇIKLANACAK—

BEBKA’dan yapılan açıklamada BEBKA’nın 2013 yılı için planladığı destek programlarında son aşamaya gelindiği de belirtildi. Toplam 20 milyon bütçeli 2013 yılı Mali Destek Programlarının Kalkınma Bakanlığı’nın onayının ardından kısa süre içinde ilan edilmesi planlanıyor. BEBKA, önceki dönemlerde 2010, 2011 ve yeni uygulamaya geçilen 2012 teklif çağrıları ile toplam 48 milyon TL’lik hibe programlarını hayata geçirmişti.