BEBKA, ‘YEŞİL VERİMLİLİK’ ADIMLARIYLA İLERLİYOR

BEBKA, TÜBİTAK iş birliği ile hayata geçirdiği Yeşil Verimlilik Programı’nın eğitimlerini başlattı. Yeşil verimlilik  hamlesiyle firmaların çevre dostu, yalın ve temiz üretim sürecine uyum sağlamaları amaçlanıyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), bölgedeki firmalara yönelik TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğinde yürüttüğü Yeşil Verimlilik Programı eğitimlerine başladı. BEBKA, TR41 Bölgesi’nde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) yer alan sanayi kuruluşlarının daha verimli üretime geçişinin sağlanması yolunda adımlarını sürdürüyor. Eğitimde, ülkemizin de üye olduğu Asya Verimlilik Teşkilatı tarafından geliştirilen yeşil verimlilik metodolojisi, araç ve teknikleri hakkında bilgiler verildi.

ODAK NOKTA: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM

Programın açılış konuşmasını yapan BEBKA Planlama Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren BEBKA’nın uzun yıllardır çevre dostu üretime katkı sunacak projeler gerçekleştirdiğini belirterek “Geçmişte Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde uyguladığımız Endüstriyel Simbiyoz Programında seçilen 5 proje için detaylı bir fizibilite çalışması yürüttük. Proje kapsamında 87 bin ton hammadde tasarrufu ve atık azaltımı yapılabileceğini gördük. BEBKA olarak bölgemizde, özel sektöre enerji verimliliği ve endüstriyel simbiyoz alanlarında birçok destek sağladık. 2020 yılında tamamlanan Endüstriyel Simbiyoz Mali Destek Programı ile 4 projede 23 kişi istihdam edildi ve firmalara 1.4 milyon lira destek verdik. Firmalarımız bu destekle yaklaşık 80 milyon lira  bir kazanç artışı hedefliyorlar. Proje sayesinde 3 bin tonluk atık bertaraf edilmek yerine ürüne ya da hammaddeye dönüştürülüyor. Kalkınma Ajansları için 2020-2021 yılları Kaynak Verimliliği teması kapsamında odak noktamız sürdürülebilir üretim ve bu doğrultuda projelerimizi artıracağız” ifadelerini kullandı.

AVRUPA’DA DAHA REKABETÇİ OLABİLİRSİNİZ

Yeşil verimliliğin sürekli iyileştirme doğasının şirketlerin pazarda daha rekabetçi olmasına yardımcı olacağını ve sürdürülebilir kalkınmayı kolaylaştıracağını söyleyen BEBKA Planlama Uzmanı Nalan Tepe Şençayır da “Yeşil Verimlilik programımız ile bölgemizde sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların ekonomik performanslarını daha iyi bir çevre yönetimi yoluyla artırmaları için yeşil verimlilik yönteminin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Programa gelen yoğun başvurular arasından 15 firma seçtik ve her firmadan 2 kişi olmak üzere toplamda 30 kişiye ücretsiz eğitim sağlayacağız. Daha sonrasında eğitime katılan firmalar arasından bir işletmeye ücretsiz yeşil verimlilik etüdü verilecek ve etüt sonunda hazırlanan raporu firmamıza sunacağız. Eğitimimiz, katılımcıları yeşil verimlilik araçları ve tekniklerini kullanarak işletmelerinde verimliliği ve çevresel performansı artırmaya yönelik bir metodoloji ile ilerleyecek. Program sonunda katılımcılarımızın çalıştığı firmalarda Yeşil Verimlilik Uzmanı olarak görev almalarını ve karbonsuz bir geleceğe ulaşmada yeşil verimlilik stratejisine ilişkin bir vizyon kazanmalarını amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

‘KÂR YAPARKEN ÇEVREYİ KORUYUN’

Yeşil Verimlilik araç ve tekniklerinin firmaların çevre ve ekonomi arasındaki mantıksal bağın kurulmasına yardımcı olduğunu kaydeden TÜBİTAK MAM Uzman Araştırmacısı Dr. Emrah Şık da “Yeşil verimlilik araçları ve teknikleri, iş süreçlerinizi yeniden tasarlamanıza, sizi, işletmenizi ve toplumu sürdürülebilir bir geleceğe doğru geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bu araçlar ve teknikler sayesinde kârlılığı artırırken çevreyi de koruyabilirsiniz. Daha çevreci süreçler, döngüler ve faaliyetler yoluyla hammadde kullanımını azaltarak süreçlerin, ürün döngülerinin ve ekonomik faaliyetlerin çevresel etkisi en aza indirebilirsiniz.” diye konuştu.

VERİMLİLİKTE EKİP SEÇİMİ ÖNEMLİ

Katılımcı firmalara yeşil verimliliğin metodolojisi hakkında bilgiler veren TÜBİTAK MAM Uzman Araştırmacısı Tuba Budak Duhbacı ise “Yeşil verimlilik metodolojisinin ön çalışmasında ekip üyelerine karar verilerek yeşil verimlilik ekipleri oluşturulmalı ve lider belirlenmelidir. Sorumluluklar belirlendikten sonra gerekirse harici danışmanlarla iletişime geçilmelidir. İlerlemenin takibi çok önemli, bu nedenle ilerlemenin takip edileceği plan ve programlar oluşturulmalıdır. Saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesiyle temel bilgilerin toplanması gerekmektedir” dedi.