BEBKA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜ ULUSAL KÜMELENME STRATEJİLERİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ TEKNİK KOMİTESİNDE

BEBKA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜ ULUSAL KÜMELENME STRATEJİLERİ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ TEKNİK KOMİTESİNDE

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) ile Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) arasında Türkiye’deki zeytin ve zeytinyağı sektörünün etkin kümelenme stratejilerinin belirlenmesi amacıyla imzalanan “Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejileri Geliştirilmesi Projesi”nin ilk aşaması olan kümelenme konusunda kapasite geliştirme ve farkındalık oluşturmaya yönelik kümelenme eğitimleri, 24-28 Ağustos 2014 tarihlerinde Gebze TÜBİTAK TÜSSİDE’de gerçekleştirildi.
 
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Planlama Uzmanı Yasin DALGIÇ’ın da ülke genelinden seçilen 15 kişilik teknik komitede yer aldığı projede, Zeytin ve Zeytinyağı sektöründe üretimin, ihracatın ve verimliliğin artırılarak yerel kalkınmasının sağlanması ve ülkemizin rekabet gücünün artırılmasını amaçlamaktadır. Proje, aynı zamanda ilgili sektörlerde etkin kümelenme stratejileri ve politikaları ile farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Proje ile elde edilen çıktıların, önümüzdeki dönemde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından zeytin ve zeytinyağı sektörü ile ilgili düzenlemelerin, politikaların ve desteklerin geliştirilmesi amacıyla kullanılması planlanmaktadır. 
 
Yaklaşım bir yıl sürecek olan proje kapsamında yerel ve ulusal çaplı çalıştaylar ve anketler ile zeytin ve zeytinyağı sektöründeki paydaşların fikrinin alınması, geliştirilecek web portalı ile sektör temsilcilerinin proje hakkında bilgilendirilmesi sağlanacak olup, mevcut durum analizine bağlı olarak stratejiler ilgili sektörüne yönelik stratejiler belirlenecektir.