BEBKA’DAN BÖLGENİN SOSYAL GELİŞİMİNE BÜYÜK DESTEK

BEBKA’DAN BÖLGENİN SOSYAL GELİŞİMİNE BÜYÜK DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda bölgedeki kurum ve kuruluşlara yönelik mali ve teknik destek faaliyetleri yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), “İstihdam Edilebilirliği Artırmak” “Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik” “Sosyal İçerme” ve “Sosyal Sorumluluk” alanlarında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında proje çağrısına çıktı.

BEBKA, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla kısa adı SOGEP olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ön başvurularını başlattı.

SOGEP ile kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve özel kesim kuruluşlarının projelerine destek verilecek.

Proje Başvuru Süreci Nasıl Yürütülecek?

Program kapsamında toplam bütçesi asgari 1.000.000 (bir milyon) TL olan projeler %90’a varan oranda desteklenebilecek. Program kapsamında projelerin uygulama süresi ise en fazla 18 (on sekiz) ay olarak belirlendi.

Program kapsamında oluşturulacak proje önerilerinin, güdümlü proje yöntemiyle Kalkınma Ajansı öncülüğünde geliştirilmesi, sosyal sorunların çözümüne yönelik yenilikçi metotlar içermesi, program öncelikleri ile uyumlu şekilde sürdürülebilir iş modelleriyle desteklenmesi, ortaklıkları ve kurumsallaşmayı güçlendirici nitelikte ve sosyal etki düzeyi yüksek nitelikte olması bekleniyor.

BEBKA tarafından uygun bulunan proje fikirleri, başvuru sahibi kurum ile BEBKA koordinasyonunda geliştirilecek; nihai olarak 2020 Yılı SOGEP kapsamında her il için üçer proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın değerlendirmelerine sunulacak.

Ön Başvurular için Son Tarih 5 Haziran

Programa başvurmayı planlayan başvuru sahiplerinin, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Proje Öneri Formu”nu hazırlayıp 5 Haziran 2020 tarihi saat 18:00’a kadar proje@bebka.org.tr adresine iletmeleri gerekiyor.

Detaylı bilgi ve dökümanlar için tıkayınız.