BEBKA’DAN İNOVASYON 2023 SEMPOZYUMU’NDA İKİ BİLDİRİ

BEBKA’DAN İNOVASYON 2023 SEMPOZYUMU’NDA İKİ BİLDİRİ

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) uzmanları Emine Arslan Pauli ve Yasin Dalgıç İnovasyon 2023 Sempozyumu’nda iki bildiri sundu.

‘İnovasyon 2023 Sempozyumu’, TÜBİTAK’ın desteği ile İl Yenilik Platformu Projesi kapsamında Fırat Üniversitesi öncülüğünde, gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sempozyumun ortak olan ilk oturumu, sempozyum organizasyon komitesi başkanı Prof. Dr. Mehmet EROĞLU’nun konuşmasıyla başladı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Eroğlu, İnovasyonun maddi olarak değer bulan düşünce, süreç ve ürün anlamı taşıdığını vurgulayarak, İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarının Türkiye’de son zamanlarda değer kazandığını söyledi.

Sempozyumda konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise, Fırat Üniversitesi yönetimi olarak göreve geldikleri günden bu yana inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına güçlü öğretim üyesi kadrosu ve alt yapısıyla destek verdiklerini söyledi.

BEBKA’dan 2 Bildiri

Sempozyumda (BEBKA) uzmanları Emine Arslan Pauli ve Yasin Dalgıç İnovasyon 2023 Sempozyumu’nda iki bildiri sundu. ‘Bölgesel Bir Küme Yapılanması Örneği: İnegöl Mobilya Kümesi’ başlıklı ilk bildiride Türkiye’nin farklı bölgelerinde var olan kümeler arasında en iyi örneklerden biri olan İnegöl Mobilya Kümesi’nin yapısı ve kümelenme bağlamında yürütmüş olduğu faaliyetler incelenmiştir.

‘TR41 Bölgesi İçin Akıllı Uzmanlaşma Alanının Belirlenmesinde Göstergeler Yaklaşımı’ başlıklı bildiri de ise bölgemizde AR-GE ve yenilikçiliğe yönelik göstergelerin kullanılmasıyla bölge için akıllı uzmanlaşma alanların belirlenmesi konusu irdelendi. Ayrıca çalışmada yer verilen Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri için akıllı uzmanlaşmanın gerçekleştirilebileceği sektörlerin belirlenmesi yolundaki ilk analizlerin sonuçları katılımcılar ile paylaşıldı.