BEBKA’DAN İŞLETMELERE E-TİCARET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

BEBKA’DAN İŞLETMELERE E-TİCARET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, hizmet alanında bulunan illere ilişkin sektörel bilgiler, yatırım fırsatları ve yatırım alanları ile ilgili araştırma ve bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra beşerî ve sosyal sermayenin geliştirilmesi için de önemli çalışmalar yürütmektedir.

Hızla gelişen ve dijitalleşen dünyada elektronik ortamda mal ve hizmetlerin satış oranı ve bu alanda yeni kurulan işletme sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bu durum, e-ticarete ilgi gösteren kişiler için hem kariyer hem de girişimcilik fırsatları sunmaktadır. Artan e-ticaret hacmi bu alanda yetişmiş ve donanımlı işgücüne olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu kapsamda, bölgemizdeki işletmelerin, özellikle KOBİ’lerin e-ticaret kapasitelerinin artırılması amacıyla e-ticaret alanında eğitim verilmesi planlanmıştır.

Eğitim, yüz yüze, 9-10-11 ve 14-15-16 Şubat 2022 tarihlerinde, 09.00-17.00 saatleri arasında tam gün olarak Ajansımızın Bursa hizmet binasında gerçekleştirilecektir. Eğitime Bursa’da faaliyet gösteren işletmelerin temsilcileri katılabilecektir. Ön başvuruların ardından yapılacak değerlendirme sonrasında eğitime katılacak kişiler belirlenerek kendileriyle iletişime geçilecektir. Her işletmeden yalnız 1 kişi eğitime başvurabilir. Eğitim kontenjanı dolduğunda, eğer talep olursa ikinci bir eğitim programı düzenlenmesi planlanmaktadır. Bölgemizdeki diğer illerde ayrıca eğitim programları düzenlenecektir. Eğitimin en az %70’ine katılım sağlayan ve eğitim sonunda Worldef tarafından yapılacak sınavdan 85 ve üzeri puan alan katılımcılara sertifika verilecektir. Firmalara yönelik bu eğitimlerin yanısıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın belirlediği Kalkınma Ajansları 2022-2023 teması olan ‘Genç İstihdamı’ kapsamında, bölgemizdeki üniversite öğrencileri için de e-ticaret eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır.

Eğitime ön kayıt ve diğer detaylar için: https://forms.gle/Q4PaJ95ethKsV8Rq6