BEBKA’DAN SANAYİYE KÜMELENME ÇAĞRISI…

BEBKA’DAN SANAYİYE KÜMELENME ÇAĞRISI…

Bugüne kadar daha çok bölgesel planlama ve mali destek programları ile Ar-Ge ve inovatif çalışmalara destek olan BEBKA, sanayiye kümelenme çağrısında bulundu. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından düzenlenen Bursa Kümelenme Çalıştayı Merinos AKKM’de gerçekleştirildi.

Bursa Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta’nın yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, TÜİK, BTSO,UİB, BESOB, KOSGEB, Bursa TSO OSB, DOSAB, NOSAB, Deri OSB, Bursa Serbest Bölgesi, MÜSİAD, TOSYÖV, UKUB, İMOS, GEMPORT, Çilek Mobilya, Korteks ve Sempa Makina temsilcilerinin iştirak ettiği toplantıda Bursa’da kümelenme olgusu ve sektörel anlamda kümelenme çalışmalarına başlanması ele alındı.

Çalıştayın açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sait Cülfik, bu tip birlikteliklerin bizzat sanayiciler ve firma temsilcileri tarafından yakından hissedilmesi gerektiğini söyledi. Bursa’da hangi sektörlerin kümelenme davranışı gösterebileceğinin herkes tarafından bilindiğini belirten Dr. Mehmet Sait Cülfik, “Ancak firmaların bir araya gelerek gerçek bir küme olgusu oluşturmaları ve işin yığınlaşmadan çıkması gerekiyor. Teknik analizlerle bu işin detayına inmek, bilimsel verileri kullanarak durum tespit analizler yapmak son derece önemli. Firmalar arasında kümelenme olgusunu sağlayacak ilişkilerin tahsis edilmesi de şart” dedi.

Günümüz dünyasında rekabet edebilmek için değişim ve yeniliklerle bütünleşmenin yadsınamaz bir gerçek halini aldığını belirten Dr. Cülfik, firmaların birbirleri ile iletişimi ve ortak iş yapma kültürünün artık bir zorunluluk olduğunu dile getirdi. Firmaların ağır rekabet koşullarına karşı mücadele etmenin zorluğunun farkına varmaları ile sektörel işbirliklerine gitme çabalarının artığını hatırlatan Dr. Cülfik, bölgesel ölçekte sektörel analizlerin yapılması ve kümelenme faaliyetlerine kaynaklık edecek stratejik araştırmaların, uygulanacak makro ve bölgesel politikaların etkinliği açısından son derece önemli olduğunu ifade etti. Türkiye’de kümelenme olgusuna verilen önemin gittikçe arttığını hatırlatan Dr. Cülfik, “Bu kapsamda yeni teşvik sistemi; sektörel işbirlikleri geliştirmek için en az 5 yatırımcının gerçekleştireceği ve ortak faaliyet gösteren alanda dikey ve yatay bütünleşmeyi sağlayacak yatırımlara vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteklerinden, bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde uygulanan oran ve sürede yararlanma imkanı sağlayacaktır” diye konuştu.

Konuşmasında bugüne kadar daha çok planlama, Ar-Ge ve inovatif yatırımlara destek olmaya ve teşvik etmeye çalıştıklarını kaydeden Dr. Cülfik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ortak kullanıma yönelik biraz daha büyük ölçekli, sanayicilerin bir araya geldiği, güç birliği oluşturduğu projeleri desteklemeyi düşünüyoruz. Ekim-Kasım ayında çıkacağımız yeni çağrıda da bunu ifade edeceğiz ve hibe oranları daha da yukarı çekilecek. Ajans olarak önümüzdeki dönemde kümelenmeye daha fazla destek olacağız.”

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta da, son yayınlanan teşvik tedbirlerinde kümelenme çalışmalarına ciddi desteklerin getirildiğini söyledi. Usta, “Bilhassa OSB’ler bünyesinde yapılacak kümelenme çalışmalarına büyük teşvikler verilecektir. Bursa kümelenme faaliyetlerine başlarken yeni teşvik sistemini de göz önünde bulundurmalıdır” dedi.

BEBKA uzmanlarının da kümelenme konusunda sunum yaptıkları Çalıştay’da, ildeki kümelenme potansiyeli olan sektörlerin; otomotiv, tekstil, mobilya, makine-metal, gıda, plastik-kimya olduğu ifade edildi.

Çalıştay’a iştirak eden Bursa TSO OSB ve UİB yetkilileri kendi bünyelerinde otomotiv ve tekstil alanlarında kümelenme çalışmalarının yürütüldüğü bilgisini verdiler. Yerel paydaşların görüş ve önerilerinin de alındığı Kümelenme Çalıştayı’nda, Bursa’daki kurum ve kuruluşlar arasında kümelenme çalışmalarında işbirliğinin devam ettirilmesi kararlaştırıldı.