BEBKA’dan TECRÜBE PAYLAŞIM ZİYARETLERİ

BEBKA’dan TECRÜBE PAYLAŞIM ZİYARETLERİ

BEBKA uzmanları kümelenme ve girişimcilik konusunda tecrübe paylaşımında bulunmak ve iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek amacıyla İzmir Kalkınma Ajansı, Ege İhracatçı Birlikleri ve Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Derneği’ne çalışma ziyaretinde bulundu. 

 

26-27 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında ilk olarak Ege İhracatçı Birlikleri Ar-Ge, Proje ve Eğitim Şubesi Müdürü Ekin TAŞKIN ve ekibi ile birlikte kümelenme vaka analizi çalışması yapıldı. Bunun akabinde,  Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilen küme kıyaslama çalışması sonucunda, Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası (European Secretariat for Cluster Analysis-ESCA) tarafından bronz kalite etiketiyle ödüllendirilmiş bir küme olan Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Derneği ziyaret edildi ve faaliyetleri hakkında bilgi alındı.  Ayrıca, dernek üyelerinden sektöründe Türkiye lideri olan Ahmet Yar Soğutma San. ve Tic. A.Ş. firmasına da teknik gezi yapıldı.  İzmir Kalkınma Ajansı ile yapılan görüşmelerde ise kümelenme çalışmalarında ajansın sağladığı katkılar, yapılan analiz, çalıştay ve hazırlanan raporlar hakkında bilgi alındı.

 

Girişimcilik konusunda adımlar atılmaya başladı

Girişimciliğin gelişmesi için bu konuda üç yıldır çalışan İzmir Kalkınma Ajansı’nın faaliyetleri ve girişimcilik eko-sisteminin gelişmesi hakkında görüş alışverişi yapıldı.  Gerçekleştirilen ayrı bir ziyarette ise bu hususta çalışma yapmakta olan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile de görüşüldü.  BEBKA girişimcilik çalışmalarına yön vermek amacıyla düzenlenen toplantılar ile Ajansların tecrübelerinden faydalanmak ve iyi uygulama örneklerini bölgemiz ihtiyaçları doğrultusunda geliştirerek bölgemizde gerçekleştirmek hedeflendi.