BEBKA’NIN 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 3 İLDE TANITILDI

BEBKA’NIN 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 3 İLDE TANITILDI

BEBKA’nın 5 ana başlıkta 50 milyon lira hibe vereceği 2014 yılı Mali Destek Programları Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te düzenlenen toplantılarla kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerine tanıtıldı.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) 2014 yılı Mali Destek Programları Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te yapılan toplantılar ile tanıtıldı.

Bursa’daki toplantı Merinos AKKM’de gerçekleştirildi. Buradaki toplantıda konuşan Bursa Valisi Münir Karaloğlu, “BEBKA bugüne kadar değişik başlıklarda üç proje teklif çağrısına çıkmıştır. Bu programla birlikte BEBKA’nın kuruluşundan bu yana en büyük mali destek verilecektir. 50 milyon liralık mali destek bugüne kadar verilenlerin toplamından daha fazladır” dedi.

İLLER DEĞİL PROJELER YARIŞIYOR

Vali Karaloğlu, “Bu mali destek programında özellikle kırsal kalkınma ve sosyal olarak dezavantajlı grupların toplum içindeki yaşamlarını kolaylaştıracak projelerin desteklenecek olması önemlidir. Burada iller değil projeler yarışmaktadır. Bu nedenle projenin çok iyi yazılması önemlidir. Ayrıca kurumlar ve şirketler bazen proje yazıp da destek alamadığında kırılıp küsebiliyorlar. Bu konuda ısrarcı olunması gerekiyor” diye konuştu.

Konuşmasında kurumlar arası işbirliğinin önemine değinen Vali Karaloğlu, Özellikle ilçelerde yerel yönetimler, ticaret ve sanayi odaları ve ticaret borsalarının işbirliği büyük önem taşıyor. 50 milyon TL iyi bir imkân. Buna öz kaynaklar da eklendiğinde Bölge için yaklaşık 80 milyonluk bir yatırım demek. 1 yılda 80 milyonluk yatırım büyük bir değerdir” dedi.

GELİR DAĞILIMI DENGELİ OLMALI

Bursa’daki toplantıda konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay da, şunları söyledi:

“Ekonomik kalkınmanın tüm toplum kesimleri, iller ve bölgeler arasında dengeli gelir dağılımını sağlamak sosyal devlet ilkesinin gereğidir. Gelişmişliğin göstergesi sadece büyüme oranları değildir. Milli gelirin hangi kesimlerin katkısı ile üretildiği ve kimler arasında nasıl dağıtıldığı gelişmişliğin belirleyici unsurlarıdır. Yerel aktörlerin fırsatları ve fırsatlardan en üst düzeyde faydalanılması da önemli başka bir konusudur. Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farkının azaltılması kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek anlamında önemli bir sinerji yaratmaktadır. Ulusal kalkınmayı yerelden başlatmamız Türkiye’yi büyütmek için kentlerimizi büyütmemiz gerekiyor. Artık ülkelerin değil kentlerin rekabeti daha önemli hale geldi.”

MALİ DESTEKLER BÜYÜYEN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ

BEBKA Kalkınma Kurulu Başkanı Hasan Çepni ise, BEBKA’nın 5 başlıkta açıkladığı mali desteğin büyük ilgi görmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “BEBKA’nın mali destekleri, aslında büyüyen Türkiye’nin, büyüyen Bursa, Eskişehir, Bilecik’in daha da gelişmesi için ve bilhassa 2023’e giden yolda sadece KOBİ’lerin değil sosyal içerikli kurum ve kuruluşları da ilgilendirmektedir” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR’İN PROJE SAYISI ARTACAK

Eskişehir’deki tanıtım toplantısında konuşan Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Azim Tuna, Eskişehir’in bugüne kadar BEBKA’nın açtığı teklif çağrılarına 197 başvuru yaptığını, bunlardan da 46’sının destek almaya hak kazandığını belirterek, “Bu sayının daha da artacağını umuyorum. 2014 yılı mali destek programı kapsamında, Eskişehir’in daha fazla destek alması için proje hazırlığına yönelik olarak kurumlara yardımcı olacağız. Eskişehir’in daha fazla proje hazırlaması konusunda arkadaşlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Kurum, kuruluşlarımız ve STK’larımızı proje yazma anlamında teşvik ediyoruz. 2014 mali destek programı kapsamında 5 başlık belirlenmiş durumda ve 50 milyon TL’lik bir destek verilecek. Bu destek tutarı, bugüne kadar verilen mali desteklerden daha fazladır” dedi.

ESKİŞEHİR PROJE YAZMAYI DA ÖĞRENDİ

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir ise, “Kalkınma ajansları, kurum ve kuruluşlar bir yerden bir yere gelsin diye kuruldu. Bizim asıl hedefimiz, 2023 büyüme hedeflerini yakalamak olmalıdır. Bu hedefleri yakalamak için de epey yol almak lazım. BEBKA’nın 2014 yılı mali destek programları kapsamında verdiği 50 milyon TL’lik hibe belki çok fazla bir rakam olmayabilir fakat hiç olmazsa çekirdek, maya oluşturacak kısmı sağlamış olur” dedi.

T oplantıda konuşan BEBKA Kalkınma Kurulu Başkan Vekili Hasan Öztürk de, “Bölgemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için, 2014 mali yılı destek programı hayırlı olsun. Ajansımız mali ve teknik desteklerle şehrimizde kar amacı güden veya gütmeyen bütün kuruluşların kalkınma adına bu desteklerden faydalanmasını dilerim. Eskişehir’de bu kapasite zaten bulunuyor” dedi.

BİLECİK İÇİN BÜYÜK FIRSAT

BEBKA’nın, 2014 yılı mali destek programlarının açılış toplantısı Bilecik’te de yapıldı. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Bilecik Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, “BEBKA’nın önceki dönemlerde verdiği mali destek programları kapsamında Bilecik’ten 81 proje başvurdu ve 16’sı başarılı olarak destek almaya hak kazandı. Ayrıca doğruda faaliyet ve teknik destek programları da dahil edildiğinde, Bilecik’ten destek alan proje sayısı 42’ye çıkmaktadır. Bu projelerin aldığı mali destek tutarı ise 7 milyon TL’ye yaklaşmıştır. Bu proje sayısı ve mali destek tutarının yeni destek programlarında artmasını bekliyoruz” dedi.

Bilecik’teki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile özel sektör kuruluşları yetkililerinin bilgilendirilmesine yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Bilecik Belediye Başkanı ve BEBKA Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yağcı ise, “BEBKA bizleri proje yapmaya yönlendirerek, projeleri yarıştırarak bize Bursa ve Eskişehir ile yarış yapma imkanı sunuyor. BEBKA’nın mali destekleri Bilecik için büyük bir fırsat. Bundan sonra proje konularımızı iyi belirleyip, koordineli bir çalışma ile çok sayıda proje hazırlayabilmeliyiz. Hayaller olmazsa sonuçlara gidilemez. Onun için biz de Bilecik olarak çok sayıda proje hazırlamalıyız. Böylece ilimiz ve Bölgemiz daha çok kazanacaktır” şeklinde konuştu.

DEĞİRMENCİ DETAYLI BİLGİ VERDİ

Çok sayıda davetlinin katıldığı toplantıda 2014 yılı mali destek programı hakkında detaylı açılamalarda bulunan BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci de, “BEBKA tarafından 2014 yılında desteklenecek “Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı” programında Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde hizmet ve erişim altyapısını geliştirerek dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin ve sosyal hayata katılımlarının artırılması amaçlanıyor. ‘Kırsalda Ekonomik Gelişim’ programında ise Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde kırsal alanlarda tarım ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve tarım dışı faaliyetler ile ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanması hedefleniyor” dedi.

BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci, diğer programların amaçlarını şöyle özetledi;

‘İşbirliği ve Gelişim’ programının amacı, Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde ortak çalışma kültürü ve işbirliklerinin geliştirilmesi; “Çevre Küçük Ölçekli Altyapı” programının amacı, Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde çevresel kirliliğin azaltılması ve çevrenin korunması için gerekli altyapının inşa edilmesi veya iyileştirilmesi yoluyla bölgenin yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlanması; ‘Çevre Dostu Üretim’ programıyla da, Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılması, kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılması yoluyla çevre dostu üretime geçişe katkı sağlanması amaçlandı.”

Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı programına 10 milyon TL’lik bir hibe olacağını söyleyen Değirmenci, “ Kırsalda Ekonomik Gelişim programına 11 milyon TL, İşbirliği ve Gelişim programına 10 milyon TL, Çevre Küçük Ölçekli Altyapı programına 9 milyon TL ve Çevre Dostu Üretim programına 10 milyon TL olmak üzere, 2014 yılı proje teklif çağrılarında toplam 50 milyon TL’nin hibe olarak projelere tahsis edildi” şeklinde konuştu.

BEBKA’nın gerçekleştirdiği tanıtım toplantılarında soru cevap bölümünde ise mali destekler ve uygulanmasına yönelik detaylı bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.