BEBKA’NIN 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BURSA’DA TANITILDI

BEBKA’NIN 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BURSA’DA TANITILDI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından duyurusu yapılan 2018 yılı Mali Destek Programlarının ayrıntıları, Bursa’da düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, 2018 yılı için üç başlıkta açıklanan 16 Milyon TL’lik hibenin verileceği destek programı tanıtıldı.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim yaptığı sunumda 2018 yılı Mali Destek Programları ile ilgili teknik bilgilendirmeler yaptı.

Bölge planı vizyonu doğrultusunda belirlenen önceliklere göre hazırlanan Mali Destek Programları aracılığı ile BEBKA’nın, bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak projelere destek verdiğini belirten Gerim, “Bu amaçla, BEBKA tarafından yürütülen mali destek faaliyetleri kapsamında 2010-2017 yılları arasında turizm, sanayi, çevre, kırsal kalkınma konuları başta olmak üzere 16 ayrı başlıkta toplamda 294 projeye 82.6 milyon TL destek verilmiş olup, eş finansman ile birlikte 135 milyon TL’lik yatırım hayata geçirilmiş, 9 proje de halen devam etmektedir” dedi.

2018 Yılı Mali Destek Programı kapsamında 3 ana başlıkta hibe verileceğini ifade eden Gerim, “Bugün burada tanıtımını gerçekleştirdiğimiz 2018 Yılı Mali Destek Programları kapsamında, kar amacı güden işletmelere yönelik ‘Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması’ ve ‘Endüstriyel Simbiyoz’; kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik ‘Kırsalda Ekonomik Kalkınma’ alanlarında toplam 16 milyon TL hibe verilecek” diye konuştu.

Basın toplantısına katılan ve hibe verilecek alanların doğru şekilde tespit edildiğine ve bu alanların önemine işaret eden BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İlker Duran da, “Bu destek programlarının ilimiz ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

—MALİ DESTEK PROGRAMININ AYRINTILARI—

2018 yılı Mali Destek Programı kapsamında, “Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması”, “Endüstriyel Simbiyoz” ve “Kırsalda Ekonomik Kalkınma” alanlarında toplam 16 milyon TL hibe verilecek.

Toplam 8 milyon TL bütçeli “Sektörel Rekabetçiliğin Artırılması” programının amacı, bölgede ön planda yer alan ve büyük gelişme potansiyeline sahip olan Havacılık, Savunma Sanayi, Raylı Sistemler, Teknik Tekstil, Kompozit sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim altyapılarının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi yoluyla verimliliğin ve katma değerin artırılması, ithalat bağımlılığının azaltılması olarak belirlendi.

3 milyon TL bütçeli “Endüstriyel Simbiyoz” programının amacı, bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak (atık, enerji vb.) kullanımı çerçevesinde bir araya getirmek, endüstriyel kaynaklı çevresel problemlerin önüne geçerek ekonomik getiri de sağlamak olarak belirlendi.

Son olarak da toplam 5 milyon TL bütçeye sahip “Kırsalda Ekonomik Kalkınma” programının amacı ise, Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde kırsal alanlarda tarım ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve tarım dışı faaliyetler ile ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanması olarak açıklandı.

Proje hazırlık döneminde, Bursa ve Ajans kapsamındaki illerde bilgilendirme toplantıları, proje yazma eğitimleri de gerçekleştirecek olan BEBKA’nın 2018 yılı hibe desteklerinden faydalanabilmek için proje başvurularının 22 Mart 2018 tarihine kadar yapılabilecek. Mali destek programlarına başvurmak için Ajansın www.bebka.org.tr adresinde yer alan başvuru rehberlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi ve rehberlerde belirtilen proje başvuru şekline uygun hareket edilmesi gerekiyor.