BEBKA’NIN 2020 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI…

BEBKA’NIN 2020 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI…

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 50 Milyon TL bütçeli 2020 Yılı Mali Destek Programlarına yapılan başvuruların değerlendirme sonuçlarını açıkladı. BEBKA, 2020 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te toplam 32 projeyi destekleyecek.

TOPLAM 107 PROJE BAŞVURDU

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 11 Kasım 2020 tarihinde kamuoyuna duyurulan 2020 Yılı Mali Destek Programları kapsamında, Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programına 43, Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programına 12 ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programına 52 olmak üzere toplam 107 proje başvurusu yapıldı. Bu projeler arasından, “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”ne göre ön inceleme, bağımsız dış değerlendirme, saha ziyaretleri, kamu kurumları ve üniversitelerden gelen temsilcilerden oluşan değerlendirme komitesi aşamaları tamamlanarak yapılan detaylı inceleme sonrasında desteklenmeye hak kazanan projeler belirlendi.

YÖNETİM KURULU PROJELERİ ONAYLADI

Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programında 12, Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programında 7 (yedi) ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programında 13 olmak üzere toplam 32 proje 65 ve üzeri puan alarak başarılı bulundu. 28 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısında mali destek almaya hak kazanan projeler onaylandı.

Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı kapsamında kazanan projelerin desteklenmesiyle Bursa, Eskişehir, Bilecik Bölgesinde üretim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi, yenilik ve verimlilik uygulamalarının artırılması sağlanacak. Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında kazanan projelerin desteklenmesiyle organize sanayi bölgelerinin altyapı eksikliklerinin giderilmesiyle sanayi bölgelerinde yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefleniyor. Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında kazanan projelerin desteklenmesiyle Bursa, Eskişehir, Bilecik Bölgesinde kırsal alanlarda tarım ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanacak.

BÖLGENİN GELİŞMESİ İÇİN 85 MİLYON TL KAYNAK HARCANACAK

Mali destek programları kapsamında desteklenecek 32 projeye sağlanacak 42.008.770TL’lik hibe desteğine ek olarak proje sahiplerinin yapacağı eş finansman katkısıyla 85.153.342TL’lik kaynak bölgenin gelişmesi için harcanacak.

Ajansımızla Sözleşme İmzalayacak Başvuru Sahiplerinin Dikkatine…

Mali destek almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle sözleşme imzalama süreci işlemlerine İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda yayımlanan “Tam Kapanma Tedbirleri”nin sona ereceği 17.05.2021 tarihinden sonra başlanacaktır.

Buna göre, mali destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin herhangi bir yazılı tebliğ beklemeksizin 04.06.2021 (Cuma) tarihi, saat 16.00’a kadar aşağıda yer alan belgeleri matbu olarak Ajans’a teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözleşme davetleri, aşağıda yer alan belgelerin Ajansa sunulmasını müteakip gönderilecektir. Matbu belgelerin gerçeğe aykırı veya Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nde (KAYS) yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması ya da belgelerin belirtilen son teslim tarihine kadar sunulmaması durumlarında başvuru sahibi sözleşme imzalama hakkını kaybedecektir.

2020 Yılı Mali Destek Programları kapsamında başarılı olan proje sahipleri başta olmak üzere, programlarımıza ilgi gösteren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ajansımızdan mali destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine ait başarılı projeler listesi için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız:

Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı Başarılı Projeler Listesi

Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başarılı Projeler Listesi

Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Başarılı Projeler Listesi

Mali destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin sunması gereken belgeler:


1. Proje Başvuru Formu ve Ekleri (1 Asıl Dosya)
2. Destekleyici Belgelerin Asılları ya da Onaylı Suretleri (1 Asıl Dosya)
3. Sözleşme Belgeleri Kontrol Listesi (Bilgi amaçlı sunulmuştur. Sözleşme davet yazısıyla söz konusu belgeler talep edilecektir.)