BEBKA’NIN MALİ DESTEKLERİ BÖLGEDEKİ EKONOMİK FAALİYETLERE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR…

BEBKA’NIN MALİ DESTEKLERİ BÖLGEDEKİ EKONOMİK FAALİYETLERE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR…

BURSA – Kurulduğu günden bu yana 5 yılı geride kalan BEBKA, bir taraftan hazırladığı planlarla Bursa, Eskişehir ve Bilecik’in sürdürülebilir kalkınmasına yönelik çalışmalar yaparken, diğer yandan da bu çalışmaların gerçekleştirilmesine yönelik mali desteklerde bulunuyor.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği mali ve teknik destek programları sayesinde bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesini amaçlayan BEBKA, bu destek programlarının analizini de yaparak etkilerini ortaya koymaya başladı. BEBKA 2010 yılı mali destek programının etki analizini uluslararası, bağımsız bir denetim ve danışmanlık firmasından hizmet alımı yaparak gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili BEBKA’dan yapılan açıklamada, ilk mali desteğini 2010 yılında Bursa Eskişehir ve Bilecik illerinde sanayi ve turizmde rekabet gücünün artırılması amacıyla veren Ajans’ın, o tarihte destek almaya hak kazanan 62 projeye 9.13 milyon TL tutarında mali destek sağladığı ve eş finansman dahil yaklaşık 18 milyon TL tutarında ekonomik faaliyetin gerçekleştiği belirtildi.

BEBKA’nın açıklamasında, “Ajans tarafından uygulanan ilk mali destek programı, bölge planı ve program rehberindeki hedeflere ulaşmaya katkı sağlamış, projelerin genel olarak müşteri, kapasite, çalışan sayısı ve teknik donanım artışı gibi hedeflerine ulaştığı görülmüştür. Bunların sonucu olarak da firmalar yenilikçilik kapasiteleri ile verimliliklerini ve rekabet güçlerini arttırmışlardır. Projelerin uygulanmaya başlandığı 2011 yılından itibaren firma başına yaratılan katma değerde istikrarlı bir artış eğilimi görülmüştür. Firmaların kapasite kullanım oranlarındaki artış Türkiye geneline göre daha yüksek oranda gerçekleşmiştir. Destek alan firmaların %84’ünde termin tarihlerinde değişen oranlarda kısalma olduğu, %69’unda farklı oranlarda maliyetlerin düşürüldüğü, %60’ında fire/defolu ve hatalı ürünlerde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir.” denildi. Araştırmada ayrıca özel işletmelerin ve kamu kuruluşlarının hibe kullanımında karşılaştıkları ek maliyetler ve nakit akışı analizi de yapıldı.

Etki analizi sonuçlarında, 2010 yılında sanayi ve turizmde rekabet gücünün artırılması amacıyla verilen ilk mali destek programından faydalanan 62 proje sayesinde, 2011’de 108, 2012’de 149 ve 2013’de de 196 olmak üzere toplam 453 kişiye istihdam imkanı sağlandığı belirtildi.

Desteklenen projeler kapsamında firmaların ve kurumların teknik, idari ve beşeri kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla birçok eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiş olup sanayi sektöründe 797 kişi, turizm sektöründe 2115 kişi eğitim almıştır. Kar amacı gütmeyen kurumların yaptıkları projelerde ise 2011, 2012 ve 2013 yıllarında toplam 305 kişinin gelir getirici faaliyette bulunmasına katkı sağlandığı dile getirildi.

Turistik veya kültürel yer ve tesislerin geliştirilmesi ile iyileştirilmesine katkı sağlandığının gözlendiği ve bu sayede 4 adet müze ve 1 adet külliye geliştirilip restore edildiği, 7 yeni tesisin kurulup 4 tesisin de modernize edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Yeni kurulan veya modernize edilen bu tesislerin 2012 yılında 101 bin, 2013 yılında 125 bin ziyaretçiye hizmet verdiği belirlenmiştir. Ayrıca bu faydalanıcılar 10 adet uluslararası, 35 adet ulusal fuar veya etkinliğe katılım sağlamış, tanıtım amaçlı çeşitli içerik ve materyal geliştirmiş, 10 adet yeni internet sitesinin veya portalı açılışının tamamlanmıştır” denildi.

BEBKA’dan yapılan açıklamada, bu analizden elde edilen verilerin daha sonraki mali destek programlarının tasarımında kullanılarak mali desteklerin daha etkin olmasının sağlanacağı ayrıca 2011 ve 2012 yıllarında verilen mali desteklerle ilgili de analiz ve etki değerlendirmelerinin yapılıp sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağı dile getirildi.