BİLECİK İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

BİLECİK İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Bilecik’te Vali Vekili Süleyman Deniz başkanlığında, İl Koordinasyon toplantısı yapıldı.

Vali Vekili Deniz, İl Özel İdaresi’nde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi ve koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesi amacıyla il koordinasyon toplantılarının düzenlendiğini kaydetti.

Toplantıda, gelecek yıl için öngörülen tedbirlerin ve yatırım tekliflerinin değerlendirilerek valilik görüşünün oluşturulacağını ve valilik görüşü oluşturulurken, ilin sosyal ve ekonomik göstergeleri, bölge planı ile ilişkilerinin dikkate alınacağını ifade eden Deniz, şöyle konuştu:

‘İl koordinasyon kurulunun temel amacı, sorunların çözülmesinde ve mevcut potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır. Yatırımların bölge planlarına uyumu ve bölgesel bütünlüğünün sağlanması önem taşımaktadır. Bunun için Kalkınma Ajansı tarafından gerekli teknik desteğin sağlanması gerekmektedir. Program kararnamesinde il yatırım tekliflerinin kalkınma ajansının yönetim kurulunda görüşüldükten sonra merkeze gönderilmesi öngörülmektedir. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından ulusal plan hedefleriyle uyumlu, bölgesel ve yerel düzeyde yatırım önceliklerini ortaya koyacak Bursa Eskişehir Bilecik bölge planı hazırlanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının, yatırım tekliflerini, orta vadeli program, kuruluş stratejik planları, performans programları ile bu bölge planında belirtilen amaç, hedef ve öncelikleri dikkate alarak hazırlamaları program kararnamesi gereğidir.’

Bilecik’te 2012 yılında kamu yatırımı olarak 413 proje üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü belirten Deniz, ‘Bunların proje tutarı toplamı 1 milyar 716 milyon 905 bin liradır. 2012 yılı ödenek toplamı 134 milyon 966 bin liradır. Dönem sonuna kadar 38 milyon 964 bin lira harcanarak ortalama yüzde 29 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır’ dedi.

Vali Vekili Süleyman Deniz’in konuşmasının ardından BEBKA uzmanlarından Yasin Dalgıç, 2010-2013 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı çalışmaları döneminde izlenen süreç, bölge planının gerekçesi, planda orta konan gelişme eksenleri, temel amaç ve hedefler kapsamında bir sunum gerçekleştirdi. Özellikle 10. Kalkınma Planı çalışmalarına paralel bir şekilde yürütülecek olan 2014-2018 dönemi Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı çalışmalarında illerin katılımcı bir şekilde bu planlama çalışmalarında yer almalarının bölge için geliştirilecek ortak akıl için son derece önemli olduğunu vurgulayan Dalgıç, Bilecik ili özelinde bazı temel sosyoekonomik göstergeler hakkında da bilgi verdi.

Kaymakamlar, Belediye Başkanları, yatırımcı kurumların bölge ve il müdürlerinin katıldığı toplantıda, yapılan çalışmalar ve 2012 yılı yatırım programında yer alan projeler yatırımcı kuruluşlar tarafından anlatıldı.

Kaynak: Bilecik Valiliği resmi internet sitesi