BİLECİK’İN YATIRIM DESTEK VE TANITIM STRATEJİSİ HAZIR…

BİLECİK’İN YATIRIM DESTEK VE TANITIM STRATEJİSİ HAZIR…

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Bilecik Yatırım Destek Ofisi tarafından “Bilecik’in 2017 yılı Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi” hazırlandı. Hazırlanan stratejiye göre, toplam 17 başlıkta belirlenen çalışmalar BEBKA ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek.

 

Hazırlanan strateji ile Bilecik’teki yatırım destek ve tanıtım konusu ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki etkileşim ve işbirliğini geliştirmek, kısa ve orta vadeli öncelikler ile faaliyetleri belirlemek, Bilecik’in yatırım destek ve tanıtımı konusunda yaşanan sorunlara çözümler üretebilmek ve bu konudaki çalışmalara etkinlik kazandırılması amaçlanıyor.

 

“Uygulamaya dönük, somut eylemler paketi” olduğunun altı çizilen strateji belgesi öncelikli alanlardaki sorunların çözümüne yönelik hedefler doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşların da eylemlerini kapsayacak ve bu kurum ve kuruluşlar gerçekleştirecekleri faaliyetleri kendi bütçelerinden karşılayacaklar. Bilecik Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi belgesine göre, eylem planında yer alan 17 faaliyetin 11’inin 3 tanesi diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olmak üzere BEBKA tarafından Ajans bütçesi ile gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

 

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan 2017 yılı Bilecik Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi doğrultusunda BEBKA’nın yapacağı çalışmalar arasında; Turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik 4 ya da 5 yıldızlı otel yatırımcısı bulunması ve turizm fuarına stant ile katılım sağlanması; Bozüyük Lojistik Zirvesi yapılması, Bilecik Tanıtım filmlerinin çekilmesi, fotoğraf çekimlerinin yapılması; Bilecik’in yatırım potansiyelini arttırma hedefi doğrultusunda OSB’lere yönelik tanıtım materyalleri hazırlanması, yatırımcılara yönelik hazırlanmış www.investinbilecik.gov.tr web sitesinin güncellenmesi, İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde Bilecik yatırım ortamının anlatılacağı ziyaretlerde bulunulması; mermer ve seramik sektörünün yüksek potansiyelinin tam olarak değerlendirilebilmesi için seramik sektörü raporu hazırlanması, yatırıma uygun arazi envanterinin çıkarılması ve devlet destekleri hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi çalışmaları yer alıyor.

 

Diğer kurum ve kuruluşların faaliyetleri arasında ise ildeki atık yönetimi yetersizliğinin önüne geçmek için 3. sınıf düzenli depolama tesisi yapılması, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarına yönelik farkındalık uygulamaları, anket çalışmaları ve kitap basımının gerçekleştirilmesi, turizm master planının hazırlanması, gıda ve tarım ürünlerinden katma değer sağlanabilmesi için Bilecik iline ait kırsalda yetişen ürünlerin marka haline getirilmesi, üniversite-kamu-sanayi işbirliğine yönelik toplantıların yapılması ve ilin yatırım potansiyelini arttırmak için PR çalışmaları yapılması faaliyetleri yer alıyor.