BÖLGENİN SOSYAL GELİŞİMİNE BÜYÜK DESTEK

BÖLGENİN SOSYAL GELİŞİMİNE BÜYÜK DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) sonuçları açıklandı. 2019 yılında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başarılı olarak değerlendirilen ve halen yürütülmekte olan 5 (beş) projeye ilave olarak Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’nın bölgesindeki kurumlar ile beraber 2020 yılı ilk yarısında geliştirerek Bakanlığa sunduğu projeler arasından 4 (dört) proje daha başarılı bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmasının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında çıktığı proje çağrılarının değerlendirme sonuçları açıklandı.

Bakanlık değerlendirmesi sonucunda BEBKA tarafından sunulan ve başarılı bulunan 4 (dört) proje 4,8 milyon TL tutarında hibe desteği almaya hak kazanırken, başvuru sahiplerinin katkılarıyla birlikte yaklaşık 8,8 milyon TL tutarında kaynak bölgede harekete geçirilecek. 2019 yılında başlayan ve halen yürütülen projeler de dikkate alındığında toplamda Ajans kapsamındaki illerde toplam 16,4 milyon TL tutarında SOGEP projeleri hayata geçmiş olacak.

2020 yılındaki söz konusu yeni projeler başarıyla uygulandığı takdirde, 3104 saatlik mesleki bilgi ve becerilerin artırılmasına yönelik eğitimlerin verilmesi, 126’sı kadın olmak üzere toplam 213 kişiye istihdam yaratılması ve 2 adet âtıl binaya işlerlik kazandırılması sağlanacak.

2020 Yılı SOGEP Kapsamında Desteklenecek Projeler

Program kapsamında Bursa ilinde Coşkunöz Eğitim Vakfı (BCEV) tarafından yürütülecek proje ile nitelikli işlerde çalışan sayısının arttırılması ile bireysel refahı arttırmak ve işsizlik nedenli sosyal sorunları en aza indirgemek amacıyla günümüzün ve geleceğin mesleklerinde; lise  ve üniversite mezunu işsiz gençlerin CNC operatörlüğü, gazaltı kaynak operatörlüğü, makina bakımcılığı konularında eğitilmelerini, MYK belgelendirmelerini, siber güvenlik uzmanlığı ve kalıp tasarım programlarında eğitilmelerini ve istihdama yönlendirilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Eskişehir ilinde Mihalgazi Belediyesi tarafından yürütülecek Toprağın Bereketi Sofralarda Projesi ile Mihalgazi ilçesinde turşu üretim tesisi kurularak, âtıl kalmış tarım arazilerinde ve diğer tarım alanlarında, mevcut ve potansiyel çiftçilere girdi sağlayacak hammaddenin üretimi yaptırılacak.  Bu hammaddeler ile hasat sonu arazide kalan ürünler çiftçiden satın alınarak turşu üretiminde kullanılacak ve kurulacak işletmede ilçede yaşayan kadın ve genç işsizlerin istihdamı sağlanacak.

Bilecik-Söğüt Ertuğrul Gazi Birliği tarafından hayata geçirilecek dikim atölyesi ile turizm ve yerel ekonomiye fayda, iş istihdamı ve üretilecek kıyafetler ile kültürel değerlerimizi yaşatarak, kadınların işgücüne katılımı arttırılacak.

Bilecik ilinde S.S. Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülecek proje ile 6624 m2’lik modern sera kurularak, 22 işsiz kadına 300’er m2 alan tahsis edilecek. Bu alanda kadınlar tarafından fide yetiştiriciliği yapılacak ve üretilen ürünler kooperatif tarafından satın alınarak bölge üreticisinin fide ihtiyacı giderilecek.  Projede 22 kadın iş ve meslek sahibi olup nitelik kazanırken yanlarında çalıştıracağı kadınlarla birlikte yaklaşık 100 kadına istihdam sağlanacak.