BÖLGENİN YENİLİK VE AR-GE GÜNDEMİ BELİRLENİYOR

BÖLGENİN YENİLİK VE AR-GE GÜNDEMİ BELİRLENİYOR

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülecek olan “TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Belgesi” çalışması kapsamında saha çalışmalarına başlandı.

BEBKA, hayata geçirdiği ve desteklediği projelerle bölge ekonomisinin gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu bağlamda Ajans, “TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Belgesi” çalışmasını hayata geçirdi.

Çalışmanın amacı; bölgedeki mevcut üretim tecrübesi ve girişimci eğilimlerin/potansiyellerin değerlendirilerek, bölge ekonomisinin katma değerini yükseltecek faaliyet alanlarının tespit edilmesi, komşu veya rakip olduğu diğer bölgelerden farklılaşmasını, bölgenin rekabette üstün ve güçlü olduğu ve/veya olabileceği belli başlı faaliyetlere odaklanılmasına esas alan kamu-üniversite-sanayi-sivil toplum işbirliğinde bölgenin gelişmesini öngören Bölgesel Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Strateji Belgesinin oluşturulmasını kapsamaktadır.

İlk ziyaretler Bursa’dan başladı

“TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Belgesi” çalışması kapsamında bölgede 50 kurum ve firma ziyaret edilecek, bölgenin yenilik ve Ar-Ge gündemindeki ihtiyaçları ile potansiyel gelişme alanları ve ortak işbirliği konuları belirlenecek.

Çalışmanın ilk kısmı olan saha ziyaretlerine Bursa’dan başlandı. Bu ziyaretlerde kurum yetkililerine çalışma ekibi tarafından, önceden hazırlanan sorular yönetilirken, aynı ekip kurum ve firma yetkililerinin verdiği cevapları titizlikle not etti. Yaklaşık 2 ay boyunca devam edecek olan ve 50’ye yakın kurum ile firmanın ziyaret edileceği saha çalışmaları önümüzdeki günlerde Eskişehir ve Bilecik’te devam edecek.

Ziyaretlerin ardından analiz çalışması tamamlanacak, Mart ayı içerisinde düzenlenecek geniş katılımlı çalıştayda “TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi Belgesi” paylaşılacak.