BÖLGESEL GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER İSTATİSTİKLERİ YAYIMLANDI

BÖLGESEL GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER İSTATİSTİKLERİ YAYIMLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009-2010 yılına ilişkin "Bölgesel Gayrisafi Katma Değer" istatistiklerini yayımladı.  Buna göre, Türkiye genelinde elde edilen gayrisafi katma değer 2009 yılı için 864 milyar 449 milyon 686 bin lira, 2010 yılı için de 980 milyar 547 milyon 16 bin lira olarak hesaplandı.
 
Gayri safi katma değerden en yüksek payı %26,9 ile TR10 Bölgesi (İstanbul) aldı
 
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey 2’de (26 Bölge) yapılan hesaplamalara göre; 2010 yılı için TR10 Bölgesi (İstanbul) 263 658 Milyon TL ile en yüksek gayri safi katma değere ulaştı ve toplam gayri safi katma değerden %26,9 pay aldı. İstanbul’u, 84 839 Milyon TL ve %8,7 pay ile TR51 Bölgesi (Ankara), 63 297 Milyon TL ve %6,5 pay ile TR31 Bölgesi (İzmir) izledi. Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden oluşan TR41 Bölgesi de 61 494 Milyon TL ve %6,4 pay ile bu bölgeleri takip etti. Bölgesel gayri safi katma değer hesaplarında en düşük payı %0,7 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) Bölgesi aldı.
 
Kişi başı en yüksek bölgesel gayri safi katma değer 2010 yılında 20 149 TL ile TR10 Bölgesi (İstanbul) için hesaplandı
 
2010 yılında en yüksek kişi başı gayri safi katma değer 20 149 TL ile TR10 Bölgesi (İstanbul), en düşük bölgesel gayri safi katma değer ise 5 575 TL ile TRB2 Bölgesi (Van, Muş, Bitlis ve Hakkari) için hesaplandı. 
 
2010 yılında kişi başı gayri safi katma değeri Türkiye ortalamasının üzerinde olan bölgeler, büyüklük sırasına göre; TR10 (İstanbul), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR51 (Ankara), TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR31 (İzmir) ve TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) Bölgeleridir. TR41 Bölgesi, 2010 yılında kişi başı gayri safi katma değer bakımından bölgeler bazında İstanbul, Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Yalova ve Ankara’dan sonra en yüksek 4. bölgedir.
 
Kaynak:TÜİK
 
2010 yılında TR41 bölgesinde bölgesel gayri safi katma değerler bakımından hizmetler sektörü %54,4 ile en yüksek paya sahip sektör oldu
 
TR41 Bölgesinde 2009 yılına kıyasla bütün sektörlerin gayri safi katma değerlerinde artış yaşandı. Tarım sektörü 2010 yılında 2009 yılına kıyasla 13 Milyon TL’lik artışla 3 528 Milyon TL katma değere ulaştı. Aynı şekilde 2010 yılında sanayi sektörü 2 832 Milyon TL’lik artışla 24 494 Milyon TL katma değere sahip olurken hizmetler sektöründeki artış 3 255 Milyon TL olarak gerçekleşti. Bu artışla beraber hizmetler sektörü 2010 yılında 33 472 Milyon TL’lik bir katma değere sahip oldu. 2010 yılında TR41 bölgesinde yaratılan katma değerler incelendiğinde hizmetler sektörünün payı %54,4, sanayi sektörünün payı %39,8 ve tarım sektörünün payı da %5,7 olarak gerçekleşti.
 
Kişi Başı Gayri Safi Katma Değer, 2009 ve 2010 Yılları ($)

Kaynak:TÜİK

 

Bölgesel Gayrisafi Katma Değer (GSKD), Bir bölgede yerleşik ekonomik birimlerin belli bir dönemde bu bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler (ara tüketim) değerinin çıkarılması sonucu elde edilen değerdir.

 
Kişi Başı Bölgesel Gayrisafi Katma Değer, Cari fiyatlarla bölgesel gayri safi katma değerin yıl ortası bölge nüfus tahminine bölünmesi ile TL cinsinden kişi başı bölgesel gayri safi katma değer elde edilir. Hesaplanan bu değerin ithalat ağırlıklı ortalama dolar kuruna bölünmesi ile dolar değeriyle kişi başı bölgesel gayri safi katma değere ulaşılmaktadır