Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen, bölgesel gelişmeye yön verecek amaç ve içeriklere sahip stratejik bir belge olan Bursa Eskişehir Bilecik 2014-2023 Bölge Planı; kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla hazırlanmıştır.
Plan hazırlık çalışmaları kapsamında ekonomik, sosyal ve kültürel sektörlere ilişkin detaylı mevcut durum tespitleri yapılmış bölgenin sorun ve olanakları analiz edilmeye çalışılmıştır. Katılımcı toplantılar kapsamında öncelikle ilçe ziyaretleri planlanmış, ilçelerde toplantılar ve anket çalışmaları yürütülmüş 33 ilçe raporu hazırlanmıştır. Sanayi, Turizm, Tarım Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık, Çevre Enerji ve Tabi Kaynaklar, Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik, Sosyal Yapı başlıklarında her ilde ayrı ayrı olmak üzere 18 adet özel ihtisas komisyonu toplantısı yapılmış ve özel ihtisas komisyonu raporları hazırlanmıştır. Tüm bölge paydaşlarının bir araya geldiği Bölge Planı Çalıştayında vizyon ve vizyona yönelik projeler görüşülmüştür. Kalkınma Kurulu üyeleri ve üye kurumlar arasından seçilen örneklem ile 750 kişiye telefon anketi ile ulaşılarak bölgenin kalkınma öncelikleri ve hedefleri hakkında fikirleri alınmıştır.
Çalışmalar kapsamında, Bölge Planı hakkındaki güncel bilgilerin, yürütülmekte olan çalışmaların, özel ihtisas komisyonları toplantı detaylarının yer aldığı, anketlerin yapıldığı ve etkinliklerin duyurulduğu bir internet sitesi hazırlandı. Tüm bu katılımcı toplantılar, yapılan teknik analiz ve değerlendirmeler sonucunda ulusal politika ve programlarda öngörülen ilke ve politikalara uyumlu olarak Bölge Planı oluşturulmuştur. Bölge Planı önümüzdeki 10 yıllık süreçte bölgemizin kalkınmasına yönelik sosyo-ekonomik gelişme hedeflerini, sektörel öngörüleri, yerleşmelere ilişkin gelişme stratejilerini vizyon, gelişme ekseni, öncelik, tedbir ve proje bazında belirlemekte ve yönlendirmektedir.
3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi gereğince Kalkınma Bakanlığı’ndan alınan yetki doğrultusunda BEBKA tarafından bilimsel verilere dayanan ve katılımcı bir anlayışla hazırlanan Bursa Eskişehir Bilecik 2014-2023 Bölge Planı Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu tarafından 30.12.2014 tarih ve 2014/1 sayılı karar ile onaylanmıştır.

Bursa Eskişehir Bilecik 2014-2023 Bölge Planı’nı indirmek için tıklayınız.

Bursa Eskişehir Bilecik 2014-2023 Bölge Planı EK 2 Mevcut Durum Analizi için tıklayınız.