BURSA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTILARI BAŞLIYOR

BURSA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTILARI BAŞLIYOR

2014-2023 dönemini kapsayacak yeni Bölge Planı çalışmaları BEBKA’nın koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir. Plan Bölgenin mukayeseli üstünlüklerini, ekonomik ve sosyal yapısını, vizyona ulaşma yönünde engellerini, dış dünyayla ilişkilerini ve bölge dışından kaynaklanan fırsatlarını ortaya koyan stratejik bir belge niteliği taşıyacaktır.

2023 Bölge Planı’nın hazırlık sürecine tüm kesimlerin öneri ve katkılarının alınabilmesi için Özel İhtisas Komisyonları kurulması ve plan kararlarının bu komisyonlar aracılığıyla oluşturulması hedeflendi.

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturulan Özel İhtisas Komisyonları, il bazlı ve sektörel anlamda altı başlık altında oluşturuldu Eskişehir ve Bilecik’te devam eden toplantıların ardından Mayısın son haftasında Bursa’da Özel İhtisas Komisyonu toplantıları aşağıdaki tarihlerde Merinos AKKM’de gerçekleştirilecektir.

· 27/5/2013 Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik Özel İhtisas Komisyonu

· 28/5/2013 Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu

· 28/5/2013 Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu

· 29/5/2013 Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu

· 29/5/2013 Turizm Özel İhtisas Komisyonu

· 30/5/2013 Sanayi Özel İhtisas Komisyonu