BURSA TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL MÜKEMMELİYET MERKEZİ GÜDÜMLÜ PROJESİ ONAYLANDI

BURSA TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL MÜKEMMELİYET MERKEZİ GÜDÜMLÜ PROJESİ ONAYLANDI

BURSA TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL MÜKEMMELİYET MERKEZİ GÜDÜMLÜ PROJESİ ONAYLANDI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) güdümlü proje desteği kapsamında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan Bursa Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi Projesi Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandı.

Tekstil ve konfeksiyon konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye’de hem büyük entegre işletmelerin kendi laboratuvarlarını kurmaları hem de kamu ve üniversitelerin laboratuvar altyapısına yatırım yapmaları gerekmiştir. Ayrıca bazı uluslararası nitelikteki gözetim şirketi ve laboratuvarları da Türkiye’de yatırımlar yaparak şubeler açmış, sektöre yönelik test ve analiz faaliyetlerinde bulunmaktadır. TUBİTAK Bursa, TSE Denizli, KOSGEB Eko-tekstil ve İTKİB İstanbul Tekstil Araştırma ve Geliştirme Merkezi (İTA) gibi akredite olmuş laboratuvarlar çok çeşitli test-analiz kapasitesine sahip olup, piyasa şartlarında faaliyet gösteren kamu laboratuvarları olarak sektöre hizmet vermektedir. Yine kamu bünyesinde yer alan ve daha çok kendi ihtiyacına yönelik test ve analiz hizmetleri yapan akredite olmuş Milli Savunma Bakanlığı’na ait İstanbul’da faaliyet gösteren tekstil laboratuvarı da bulunmaktadır. Kamu kurumu bünyesinde faaliyet gösteren bu kurumlar, esas faaliyet konuları ve görevleri nedeniyle tekstil sektörü ile birlikte diğer birçok sektöre yönelik teknik test ve analiz hizmetinde bulunmaktadır.

Tekstil sektöründe Türkiye’de ve dünyada öncü olan bölgemizde, teknik tekstiller öncelikli alan olmak üzere hem bölgede hem de ülkemizde tekstil ve hazır giyim sektörlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve yönlendirmek amacıyla AR-GE alt yapısını kurmak ve güçlendirmeyi hedefleyen “Bursa Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi” projesi hazırlanmıştır.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından, 2014 yılı boyunca koordineli bir şekilde projenin fizibilite, tasarım ve uygulama süreçleri ile ilgili hazırlıklar tamamlanmıştır. Projenin başvuru ve değerlendirme süreçleri Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tamamlanmış olup BEBKA Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Proje süresi 24 ay olan Bursa Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi Projesi’nin proje uygulayıcısı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), proje ortağı ise Bursa Tekstil ve Konfeksiyon AR-GE Merkezi (BUTEKOM)‘dir.

Bütçesi 10.000.000,00 TL olan ve%75’i BEBKA tarafından desteklenen proje kapsamında, ülkemizde tekstil ve hazır giyim sektörlerine yönelik AR-GE alt yapısı sağlamak üzere Akredite Tekstil ve Teknik Tekstil laboratuvarı kurulacak ve Türkiye’de ilk ‘Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi kurularak alt yapısı geliştirilecektir.

İŞLETME MODELİ

Proje başvuru sahibi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, projeden ortaya çıkacak merkezin işletmecisi ise Bursa Tekstil ve Konfeksiyon AR-GE Merkezi (BUTEKOM) olacaktır. BUTEKOM, 2008 yılında Tekstil Teknolojileri Çalışma Grubu’nun belirlediği karar doğrultusunda, ortak fayda sağlamak, firmalarda AR-GE ve yenilikçilik bilincini geliştirmek ve firmaların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak için Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ile Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ortaklığı ile kurulmuştur.

“Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi” eğitim, organizasyon, teknik raporlama, proje hizmetleri, danışmanlık, proje yürütücülüğü gibi hizmetlerin yanı sıra geleneksel ve teknik tekstil ürünlerinin Askeri ve Koruyucu Teknik Tekstiller, Tıbbi Tekstiller, Ev Teknik Tekstilleri ve Taşıt Teknik Tekstilleri olmak üzere öncelikli beş farklı bölümüne ilişkin test laboratuvar hizmetlerini ve ürün/süreç muayenelerini içeren bir dizi faaliyeti yerine getirecektir. İşletmeci BUTEKOM yaklaşık altı yıldan bu yana test ve muayene hizmetleri hariç olmak üzere bu faaliyetlerin büyük bölümünü halihazırda yerine getirmektedir.

GÜDÜMLÜ PROJE NEDİR?

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Bu projelerde genel olarak özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi esastır.