BURSA’DA TRIZ YARATICI PROBLEM ÇÖZME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

BURSA’DA TRIZ YARATICI PROBLEM ÇÖZME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), bölgesinde bulunan firmaların kurumsal kapasitesinin artırılması ve inovasyon odaklı problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla TUSAŞ Uludağ Üniversitesi Ar-Ge Merkezi işbirliğiyle, ‘TRIZ Yaratıcı Problem Çözme Eğitimi’ düzenlendi.

Bölge illerinde bulunan Ar-Ge veya tasarım merkezi olan 27 firma temsilcisinin katılım sağladığı eğitimler Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşti.

Program, BEBKA Planlama Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş tarafından yapılan BEBKA tanıtım sunumu ile başlayıp TUSAŞ temsilcilerinin eğitimi ile devam etti.

Eğitim ile firmaların yaratıcılık seviyelerinin yükseltilmesi, inovatif ürün ve süreç tasarımı için yeni araçların öğrenilmesi ile bölgemizdeki orta-yüksek ve yüksek teknolojili ihracatın artması hedeflendi. Teorik ve uygulamalı eğitim programında; problem çözme sistematiği, çelişki matrisi, 39 parametre, 40 buluş prensibi, bilimsel etki veritabanı vb. konular ele alındı.

1’er günlük 2 grup halinde gerçekleşen eğitim programı, grup uygulamaları ile son bulurken BEBKA tarafından Ar-Ge kapasitesini desteklemeye yönelik faaliyetlerin devam edeceği belirtildi