BURSA’NIN SAĞLIK TURİZMİNDEKİ POTANSİYELİ ELE ALINDI…

BURSA’NIN SAĞLIK TURİZMİNDEKİ POTANSİYELİ ELE ALINDI…

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından düzenlenen Sağlık Turizmi Çalıştayı’nda, Bursa’nın Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık turizminin geliştirileceği üç ilden biri olduğu ve bu doğrultuda Sağlık Serbest Bölgesi’nin de Bursa’ya kurulması gerektiğini kaydedildi.

Sağlık Turizmi Çalıştayı, Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Ömer Tontuş, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk ve BUSAT Başkanı Dr. Metin Yurdakoş ile çok sayıda davetlinin katılımıyla Almira Hotel’de başladı.

Bursa’daki sağlık turizmi potansiyelinin ortaya konularak, bu potansiyelin harekete geçirilmesi için BEBKA tarafından sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren ve destekleyen birçok kurumun da dâhil olduğu sağlık turizmi sektörüne ait yürütülen analiz çalışmaları, gerçekleştirilen Sağlık Turizmi Çalıştayı ile farklı bir boyut kazandı.

Vali Karaloğlu: Sağlık Serbest Bölgesi’ni istiyoruz

Bursa’nın Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği’nin 2015 yılı toplantısına evsahipliği yapacağını bildiren Bursa Valisi Münir Karaloğlu, “Bursa’ya baktığımızda sağlık turizmi açısından çok önemli avantajları olduğunu görüyoruz. Bunu tam olarak kullanabiliyor muyuz sorusuna evet cevabını veremiyoruz ama bu durum bizim mevcut kaynaklarımızı ortadan kaldırmıyor” dedi.

Bursa’nın yılın 12 ayında da turizm yapılmasını sağlayacak potansiyeli olduğunu dile getiren Karaloğlu, “Sağlık turizmi konusunda Bursa’nın hedef şehirlerden biri olması bizleri sevindirdi. Ancak biz bir diğer hedefimiz olan Sağlık Serbest Bölgesi’nin de Bursa’ya yapılmasını istiyoruz. Gerek medikal ve termal turizm olsun gerekse de diğer kaynakları ve avantajlarından ötürü bu yatırımın Bursa’ya kurulmasını istiyoruz. Biz bunu şehir olarak istiyoruz ve Bursa bunun takipçisidir” şeklinde konuştu.

Dağyenice Bölgesi’nin Bakanlar Kurulu Kararı ile turizm bölgesi ilan edilmesini, Sağlık Serbest Bölgesi’nin Bursa’ya kazandırılmasında önemli bir avantaj olarak gördüklerini söyleyen Karaloğlu, bu bölgenin Sağlık Serbest Bölgesi’ne dönüştürülebileceğini sözlerine ekledi.

Ömer Tontuş: Bursa, sağlık turizminde hedef şehirlerden biri

Sağlık Turizmi çalışmalarının yürütülmesi işinin genel müdürlük seviyesine çekildiğini söyleyen Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Ömer Tontuş ise, sağlık turizminin bir devlet politikası haline geldiğinin altını çizdi. Doç. Dr. Ömer Tontuş, Bursa’nın, sağlık turizminin geliştirilmesinin hedeflendiği 3 şehirden biri olduğunu, diğer iki şehrin ise İstanbul ve Antalya olduğunu kaydetti. Bursa’nın Orta Doğu’daki bilinirliliğinin Türkiye’deki birçok ilden fazla olmasını önemli bir avantaj olarak değerlendiren Tontuş, bu bölgeden Bursa’ya gelen sağlık turisti sayısının daha fazla olması gerektiğine vurgu yaptı.

Tamer Değirmenci: Bursa için son derece önemli bir toplantı

Sağlık turizminin ülke ekonomisine sağladığı katkının giderek arttığını ve son yıllarda bazı illerde bu alana yönelik özel hizmetlerin sunulmasını ümit verici geslişmeler olarak nitelendiren Tamer Değirmenci ise, “Bugün düzenlenen çalıştay, şimdiye kadar yapılan çalışmaların sonuçlarını paylaşmayı ve Bursa’da sağlık turizminin geliştirilmesi için hedef ve stratejileri paydaşların katılımıyla belirlemeyi amaçlamaktadır. Daha sonra çalıştay çıktıları ajansın yürütmüş olduğu saha çalışmaları ile bütünleştirilecek ve master plan çalışması nihai hale getirilecektir” dedi.

Sektörel analizler aracılığıyla strateji belgesinin veriye dayalı teknik boyutunun; toplantılar, anketler ve çalıştaylar aracılığıyla da katılımcılık boyutunun ön plana çıkarılmasının hedeflendiğini söyleyen BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci, “Bu toplantının Bursa Turizmi için son derece önemli olduğunu ve bundan sonra yapılacak çalışmalar için yol gösterici olacağı inancını taşıyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmaları kısmında konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, 2013 yılında Bursa’ya gelen sağlık turistlerinin ülke sıralamasında Azerbaycan’ın ilk sırada olduğu, bu ülkeyi Almanya, Rusya ve Suriye’nin izlediğini söyledi.

Çalıştayda katılımcılara hitap eden BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk da, Bursa’nın sağlık turizmine katkı sağlama konusunda BTSO olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Bursa Sağlık Turizmi Derneği Başkanı (BUSAT) Başkanı Metin Yurdakoş ise, Bursa’nın mevcut kaynaklarıyla dünyanın sağlık turizmi başkenti olabileceğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından ise BEBKA Planlama Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Jülide Alan tarafından sunum gerçekleştirildi. Çalıştayda daha sonra GZFT Analizi ile hedef ve stratejilerin belirlenmesine yönelik oturumlara geçildi.