Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 4 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel
Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Hakkâri ilinde istihdam edilmek üzere 1 (bir) Uzman Personel alımı yapacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.