EBK SERAMİK İŞ KÜMESİ PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI

EBK SERAMİK İŞ KÜMESİ PROJESİ AÇILIŞ TOPLANTISI

Eskişehir Bilecik Kütahya (EBK) Seramik İş Kümesi’ nin BEBKA Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında destek almaya hak kazandığı “EBK Seramik İş Kümesi Lojistik Projesi”açılış toplantısı Eskişehir’ de gerçekleştirilmiştir. Açılış toplantısına Eskişehir Sanayi Odası, EBK Yönetim Kurulu Üyeleri, küme üyeleri, küme lojistik çalışma grubu, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Doç.Dr. Bülent Çatay ve Yrd. Doç. Dr. Güvenç Şahin ile BEBKA uzmanları katılmışlardır.

EBK Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Tülin Murathanoğlu’ nun açılış konuşması ile projenin başvuru aşamasından fizibilite çalışmasını gerçekleştirecek kurumların seçimine kadar yaşanan tüm süreç adım adım anlatılarak lojistiğin bölge ve seramik sektöründeki önemi vurgulanmıştır.

Proje sonlandığında, küme ve bölge adına benzersiz bir çalışma gerçekleştirilerek demir yolu kullanımının artması, yeni lojistik ağların kurulması, demir yolu-liman bağlantılarının belirlenmesi ve lojistik maliyetlerin azaltılması konularında öneriler sunulacaktır. Ayrıca TR41 bölgesi sınırları içerisinde yer alan Bozüyük Gündüzbey Lojistik Köyü’ nün kurulumu itibari ile seramik kümesinin bu sistemde ne şekilde yer alacağı gibi önemli noktalar ortaya çıkacak ve çevre dostu bir anlayış ile demir yolu kullanımın arttırılması ile karbon salınımları azaltılacaktır.