EDEAP PROJESİ UYGULANMAYA BAŞLADI

EDEAP PROJESİ UYGULANMAYA BAŞLADI

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) Çevre ve Enerji Mali Destek Programı kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütülen ve 2013 yılında nihai hale getirilen Etkin Denetim Altyapı Oluşturma Projesi (EDEAP) saha denetimlerine başlandığı açıklandı.  

 
25 Şubat itibari ile başlanan proje ile ilgili olarak bilgi veren Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamza Yıldız, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2013 yılında toplam 2 bin 850 adet denetim gerçekleştirildiğini belirtti. Yıldız, uygulamaya konulan EDEAP projesinin hedefi ile ilgili olarak, ‘‘Denetimlerin etkin ve verimli yapılması, personel ve işletme bazında takibin sağlanarak denetimlerin Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanında incelenmesi olarak belirlenmiştir. 

Proje bedeli Bakanlığımızca karşılanan 30 bin TL eş finansmanı ile toplam 120 bin TL’dir. Projemizin Uygulama alanı olarak Çevre Denetimi Şubesi, Yapı Denetimi Şubesi ve Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü olmak üzere 3 şube seçilmiştir. Bu şubelerimize ait tüm saha uygulamalarının tablet bilgisayarlar vasıtasıyla online olarak kayıt altına alınarak sayısallaştırılması projemizin  temel bileşenidir’’ diye ifade etti.

 
  
Açıklamasında, proje ile ilgili beklenen sonuçlar konusunda çeşitli bilgiler veren Yıldız, ‘‘Ülkemizde ilk kez uygulanan EDEAP projesi Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüz ile koordineli olarak çalışılmış ve tüm illerimize yaygınlaştırılması hedeflenmektedir’’ diye belirtti.