ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARINA BİLGİLENDİRME ZİYARETLERİYLE BAŞLANDI…

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARINA BİLGİLENDİRME ZİYARETLERİYLE BAŞLANDI…

 

Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde kaynakların etkin kullanımının sağlanarak bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliği amacıyla Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ortaklığında yürütülen “endüstriyel simbiyoz” projesi kapsamında BEBKA ve TTGV yetkilileri Bursa için planlanan ziyaretlerini tamamladılar.

 

İşletmeler arasında atık ve yan ürün gibi madde ve enerji değişimi başta olmak üzere hammadde, enerji, su, altyapı, üretim araçları, insan kaynakları ve arazi gibi olası her türlü kaynağın ortaklaşa kullanılması ve böylelikle kaynak kullanımının optimize edilmesine yönelik gerekli yönetsel ve ticari iş birliğinin hayata geçirilmesini hedefleyen endüstriyel simbiyoz uygulaması projesi kapsamında BEBKA ve TTGV yetkilileri Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, BUSKİ, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa OSB, Demirtaş OSB, Deri OSB, Nilüfer OSB, Gürsu OSB ve İnegöl OSB Müdürlüklerinde görüşmeler gerçekleştirdiler.

 

Görüşmelerde, BEBKA ve TTGV’nin birlikte yapacakları bölgedeki endüstriyel simbiyoz projesi hakkında ziyaret edilen kurum yetkililerine bilgiler aktarılarak iş birliği konuları ele alındı.

 

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ İKİ AŞAMADA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bursa Eskişehir ve Bilecik illeri için hedeflenen Endüstriyel Simbiyoz Programı, ‘Fizibilite ve Altyapı Aşaması’ ile ‘Uygulama ve Sürdürülebilirlik Aşaması’ olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Projenin ilk aşaması, fizibilite, bilinçlendirme ve farkındalık yaratma, firmalarla ön görüşmeler, olası sinerjilerin belirlenmesi ve tanıtım faaliyetlerini kapsayacak. ‘Uygulama ve Sürdürülebilirlik Aşaması’ ise ilk aşamada elde edilen çıktılar doğrultusunda hayata geçirilmesi, gerekli sistematiğin oluşturulması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik önlemlerin alınması şeklinde devam edecek.

 

BEBKA ve TTGV yetkilileri önümüzdeki günlerde Eskişehir ve Bilecik’teki kurumları da ziyaret ederek çalışmalarına devam edecekler.