ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYLARI DEVAM EDİYOR

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYLARI DEVAM EDİYOR

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı işbirliği ile yürütülen Endüstriyel Simbiyoz Programı kapsamında Bilecik ve Eskişehir’de Bilgilendirme Toplantıları ve Sinerji Çalıştayı düzenlendi.

 

Toplantılara; kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteden akademisyenler, organize sanayi bölgeleri yöneticileri, ziraat odaları, tarımsal birlik ve kooperatifler ile çok sayıda firmanın temsilcisi katıldı.

 

BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci, dünyada, özellikle de rekabet koşullarının çetin ve çevresel duyarlılığın arttığı bir ortamda Endüstriyel Simbiyoz çalışmalarının önem arz ettiğini belirtti.

 

Değirmenci, “Ajans olarak bununla ilgili öncelikli olarak bir durum çalışması yaptık. Bununla ilgili olarak birçok kurum ve kuruluşlardan veri topladık ve fizibilite raporu hazırladık. Bunu proje seviyesine indirip şehir ve sanayi bazında hem dikey hem yatay olarak ne tür işbirlikleri olanakları var bunu detaylı incelemeye çalışıyoruz. Bu toplantı da bu çalışmaların bir ayağıdır. Bursa’daki ilk çalışmada beklediğimizden fazla iyi sonuçlar aldık. Bu konuda önümüzdeki dönem bu çalışmaların sonucuna göre birçok farklı proje fikrimiz var” diye konuştu.

 

Eskişehir’de açılış konuşmaları kısmında BEBKA Kalkınma Kurulu Başkanı ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan da, bir selamlama konuşması yaptı.

 

Özaydemir: Farkındalığı artırıyoruz

Gerçekleştirilen çalıştayla, Eskişehir’deki Endüstriyel Simbiyoz çalışmalarının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirten Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir de, “Endüstriyel Simbiyoz konusunda son yıllarda yaşanan gelişmelere bizler de bölgemizdeki kaynak verimliliğinin en üst seviyeye çıkarılması adına Eskişehir Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi olarak bir takım faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. BEBKA işbirliğiyle bugün burada uygulayacağımız sinerji çalıştayı da bu faaliyetlerimizden birisidir. Bu çalıştay ile bölgedeki Endüstriyel Simbiyoz uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, farkındalığın artırılmasını, bölgesel ve sektörel analizler yapılarak mevcut potansiyelin ve stratejinin belirlenmesini amaçlıyoruz” dedi.

 

Alan: Fizibilite çalışmaları tamamlandı

Açılış konuşmalarının ardından program hakkında bir sunum BEBKA Planlama Birim Başkanı Jülide Alan ise, Endüstriyel Simbiyoz Programı’nın iki aşamadan oluşan bir program olduğunu söyledi.

 

Fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ve artık uygulamaya geçilmek üzere olduğundan bahseden Alan, “Birinci aşama fizibilite ve altyapı aşamasıydı. İkincisi de uygulama ve sürdürülebilirlik aşamadıydı. İlk aşamayı tamamlamak üzereyiz. İlk aşamada sektörsel analiz, yerel paydaşların analizi gibi çalışmalar yaptık. İkinci aşamada da sinerji ve çıktılar üzerinden firmaların takibi gibi çalışmalarımız olacak. Çalıştaylardan çıkacak sonuçlardan hareketle uygulamalara başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Ulutaş: 330 bin ton atığın değerlendirildiğini gördük

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Koordinatörü Ferda Ulutaş da, endüstriyel simbiyoz kavramı ve örnekleri hakkında bir sunum yaptı.

 

TTGV Çevre Projeleri koordinatörü Ferda Ulutaş’ın yaptığı sunumda İskenderun Körfezi Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında yapılan çalışmalar ve kazanımlar hakkında bilgiler verdi.

 

Ulutaş, “İskenderun Körfezi’nde hayata geçirilen Endüstriyel Simbiyoz Projesiyle, özgün çözümlerle ve işbirliği yaklaşımıyla, her sorunun bir fırsata çevrilebileceğine dair somut örnekler ortaya koydu. 8 örnek projeyle, yılda ortalama 330 bin ton atığın değerlendirilebileceği görüldü. Bu miktar bir buçuk milyon nüfusa sahip bir kentin bir yılda ürettiği evsel katı atık miktarına eşit. 8 örnek projeyle yılda 37 bin ton karbon azatlımı sağlanırken 6.500 metreküp su tasarrufu gerçekleşti. Projede ayrıca, yılda 280 bin ton ürün üretilerek 6 milyon ABD doları net kazanç sağlanabileceği ortaya kondu. 27 farklı kuruluş çalışmalara dahil olurken, 5 üniversite projeye doğrudan katkı verdi. Proje sayesinde yıllık 37 bin ton karbon azatlımı sağlanırken 6.500 metreküp su tasarrufu gerçekleşti” dedi.

 

Yapılan açılış konuşmaları ve tanıtım filminin izlenmesinin ardından program toplantıya katılan kurum ile kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı sinerji çalıştayı ile sona erdi. Geniş bir katılımla gerçekleşen Bilecik çalıştayında 133 ve Eskişehir çalıştayında 392 potansiyel sinerji ortaya çıktı.

 

Yılın son Sinerji Çalıştayı ise Bursa’da 1 Aralıkta yapılacak.